Vallavalitsuse istungilt 19.07.2022

199
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Omavalitsuse kasuks seati sundvaldused matkaraja ning rattaringluse parklate rajamiseks ja haldamiseks.

Antud projekteerimistingimused:

 • Laane külas Paluka maaüksusele üksikelamuprojekteerimiseks
 • Uhti külas Teesi maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Virulase külas Vaarika kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone projekteerimiseks
 • Virulase külas Maasika kinnistule üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks

Antud ehitusload:

 • Laane külas Loojangu 25 päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Tõrvandi alevikus Aia 3 õueala atraktsioonide täienduse rajamiseks
 • Õssu külas Eerika tee 1/Viljandi mnt 75 kaugkütte liitumistorustiku rajamiseks
 • Kammeri külas Kullerkupu kinnistule üksikelamu, seminarimaja, töökoja püstitamiseks
 • Uhti külas Nurme kinnistule abihoone püstitamiseks
 • Külitse alevikus Pärna tee 8 üksikelamu püstitamiseks
 • Räni alevikus Sipelga 6 üksikelamu püstitamiseks

Antud kasutusload:

 • Soinaste külas Enelase 1D kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Lemmatsi külas Lillemäe 3 kinnistule püstitatud kaksikelamule
 • Soinaste külas Tõusu tee 13 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivu 9 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivu 11 kinnistule püstitatud üksikelamule

Kehtestati Tõrvandi alevikus Tõrvandi keskusala detailplaneering.

Määrati jagamise käigus tekkinud katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Lemmatsi külas asuv Aavere kinnistu
 • Kodijärve külas asuva Laane kinnistu

Nimetatud liikluspinnad:

 • Lemmatsi külas asuv Vektori tänav
 • Õssu külas ja Räni alevikus asuv Lääneringtee

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Räni alevikus asuvale Viirpuu tänava katastriüksusele.

Valla kasuks seatud sundvaldused:

 • Uhti külas asuvale riigi omandis oleva kinnisasjale matkaraja rajamiseks
 • Tõrvandi alevikus asuvale Müürsepa 1 ning Ülenurme alevikus asuvale Võru mnt 2 kinnisasjadele rattaringluse parkla rajamiseks ja haldamiseks

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas määrati toetusi. Langetati vajalikke otsuseid ning lahendati eluruumidega seotud küsimusi.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurme lasteaeda Nurmepesa on oodatud uued kolleegid
JärgmineTelia parendab Reolas mobiilivõrgu kvaliteeti, esineda võib häireid