-0.2 C
Kambja
Kolmapäev, 21.02.2024
Sildid Kambja Valla Sõnumid nr 7 (277)

Silt: Kambja Valla Sõnumid nr 7 (277)

Uue üldplaneeringu heakskiitmisele eelnevad avalikud arutelud

Lõppenud on arvamuste esitamine valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta. Järgnevad avalikud arutelud. Koostatavad dokumendid määravad omavalitsuse ruumilise arengu põhijooned 15 aasta...

Johannes Kotkase sünnitalus avati olümpiasangarile pühendatud mälestuskivi

Juulikuu viimasel tööpäeval avati Ivaste külas Mõtsa talus mälestuskivi olümpiasangar Johannes Kotkasele. Mälestuskivi avamine toimus seitsekümmend aastat peale tema võitu kreeka–rooma maadluse raskekaalus Helsingi...

Suvi on ikka suvi, ka Ukraina lastele

17.–23. juulini kestnud laager Unipiha koolis andis 13 Ukraina lapsele võimaluse näha Eesti loodust ja maaelu. Nädala jooksul tutvuti Pangodi järve, Otepää linnuse ja...

Muudatustest jäätmehoolduseeskirjas

Viimasel volikogu istungil kehtestati uus jäätmehoolduseeskiri. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuete täitmise vajadusest kui valla eesmärkidest edendada jäätmehoolduse korraldust. Esmatähtis on muuta jäätmete...

Õppeaasta algus koolides

1. septembril Kambja Ignatsi Jaagu koolis ootavad II kuni IX klassi juhatajad kell 9 oma õpilasi klassitundi, klassiõpetaja Merike Näkk ootab aabitsalapsi koduklassis kell 9.40,...

Kambja segakoor Läte kauaoodatud koorireis Itaaliasse

Plaanid sõita Verona Garda Estate festivalile Itaaliasse hõigati välja juba koori 225. aastapäeva tähistamisel 2019. aasta sügisel. Unistuseks see tookord jäigi – kahel järjestikusel...

Õnnemaa noortemaleval oli tegus suvi

Noortemalev toimus juulis kahes vahetuses. Maleva II vahetus oli rahvusvaheline, lisaks Kambja valla noortele osalesid ka meie vallas elavad Ukraina noored. Malevlaste arv sõltub...

Õnnemaa huvitegevused Tartus

MTÜ Õnnemaa osales juuli lõpus Tartus Autovabaduse puiesteel Lõuna-Eesti KOV-ide päeval, tutvustades erinevaid huvitegevusi. Robootikaringis (juhendaja Ranel Sarapuu) ehitati roboteid, pandi liikuma sumorobotid ning võisteldi...

„Unustatud mõisate“ külastusmäng Vana-Kuuste mõisas

MTÜ Õnnemaa Kuuste pere- ja noortekeskus osales koostöös Kuuste kooli, Vana-Kuuste naisseltsi, Kuuste meesseltsi, Mõisagrilli ja Kuuste raamatukoguga „Unustatud mõisate“ mängu raames värskelt renoveeritud...

EELK Kambja kogudus annab teada

Kuldleeripüha on Kambja kirikus 28. augustil, teenistus algab kell 11. Kuldleeriõnnistuse saavad need, kel leeriõnnistamisest möödas 50 või enam aastat ja kes kuldleeriõnnistust veel...