Uue üldplaneeringu heakskiitmisele eelnevad avalikud arutelud

274
Uus üldplaneering muudab kõige rohkem endise Ülenurme valla territooriumil kehtivat üldplaneeringut. Foto: Mihkel Seedre

Lõppenud on arvamuste esitamine valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta. Järgnevad avalikud arutelud.

Koostatavad dokumendid määravad omavalitsuse ruumilise arengu põhijooned 15 aasta perspektiivis.

Uus üldplaneering muudab kõige rohkem endise Ülenurme valla territooriumil kehtivat üldplaneeringut. Ühe suurema muudatusena kavandatakse arendusalade vähendamist, teiseks tehakse ettepanek olemasolevate külade ja alevike lahkmejoonte muutmiseks ning uue küla moodustamiseks. Samuti on üldplaneeringuga muutunud ehitustingimuste määramise alused.

Üldplaneeringu koostamise kõrval viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, millega kaalutakse ebasoodsate keskkonnamõjudega arvestamata jätmisest tingitud võimalikke riske.

Avaliku väljapaneku järel toimuvad valla olulistes kohtades arutelud, mille toimumise täpsetest aegadest, asukohtadest ning viisist informeeritakse veebilehel www.kambja.ee/koostatav-uus-uldplaneering.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineJohannes Kotkase sünnitalus avati olümpiasangarile pühendatud mälestuskivi
JärgmineKambja alevikus on müüa enampakkumisel korter