Õnnemaa noortemaleval oli tegus suvi

526

Noortemalev toimus juulis kahes vahetuses. Maleva II vahetus oli rahvusvaheline, lisaks Kambja valla noortele osalesid ka meie vallas elavad Ukraina noored. Malevlaste arv sõltub sellest, kui palju on tööandjaid. Sellel aastal said tööd 40 malevlast, kes olid valla erinevatest piirkondadest: Kambja, Tõrvandi ja Ülenurme alevikust ning Reola, Vana-Kuuste, Visnapuu, Soinaste ja Soosilla külast.

Malevlased said kogemuse erineva sisuga töödes

Heakorra- ja värvimistööd välisterritooriumil: Kambja kalmistu, Ülenurme Poldrijärve matkarada, Külitse aleviku Kiigemägi, Tõrvandi lasteaia Rüblik õueala.

Aiatööd ja loomade eest hoolitsemine Eesti Põllumajandusmuuseumis.

Abitööd tormi kahjustuse likvideerimisel Lalli külas Männiku talus.

Siseruumide korrastus ja puhastus Ülenurme Eakate Kodus.

Laudade ja pinkide kandmine Kuuste kooli klassidesse, lasteaias mänguasjade ja voodite tagasi asetamine.

Käeline osavus, meeskonnatöö, ravimtaimede ja ürtide kogumine ning vihtade tegemine Uhti Avatud Ateljees.

Töötamine kaubanduses: Ülenurme ja Tõrvandi Coop.

Maleva toitlustaja oli MTÜ Uhti Küla Süda ja transporditeenust pakkus OÜ Agris.

Lisaks töötegemisele on maleva üheks osaks harivad programmid ja tegevused. Tublid rühmajuhid Sandra Erik, Melani Alliksaar ja Rene Puusepp viisid läbi tutvumismänge ja teatevõistlusi. Ukraina noorte jaoks oli II vahetuses rühmajuhtidele abiks tõlk Alina Hadijeva Tartust. Toimusid veeohutuse töötoad, kuidas käituda veekogu peal ja veekogu ääres, läbiviijaks Marek Posti Tõrvandi päästeseltsist. Ujumas käidi Saadjärve rannas. Töötukassa viis läbi töötoa teemal „Töömaailm – ohud ja võimalused“, võeti osa Peipsi järve festivalist, seilati lodjaga Emajõel, kus läbi loodusgiidi põnevate lugude saadi rohkem teada nii jõest kui kaldapealsest. Rahinge Veepark kostitas malevlasi SUP-laudadega ning rannavõrkpalli mängimisega. Otepää seikluspargis oli võimalus läbida kuni kuus rada, mida kiiremad ja julgemad malevlased ka tegid. Lisaks prooviti ära meeldejääv õhusõit.

Ülioluline oli valmistumine malevate kokkutulekuks, kus malevlased said näidata oma loomingulist külge. Kujundati Õnnemaa noortemaleva lipp ning loodi ühine rühmalaul, et väärikalt kokkutulekul esineda.

Augustis toimus Kauksi puhkekülas malevate kokkutulek, milles osalesid ka Õnnemaa noortemaleva malevlased ja rühmajuhid!

Suur kummardus ja tänu meie tööandjatele: OÜ Olme, Kambja vallavalitsus, Tõrvandi lasteaed Rüblik, Uhti Avatud Ateljee, Coop Põlva tarbijate ühistu, Ülenurme ja Tõrvandi Coop Konsum, SA Eesti Maaelumuuseumid, Eesti Põllumajandusmuuseum, OÜ Aiako.

Kersti Leis
maleva korraldaja, MTÜ Õnnemaa juhataja

Kino maale
EelmineÕnnemaa huvitegevused Tartus
JärgmineGalerii: Hooaja viimane tervisejooks