Eesti ja Soome noored arutlesid nutisõltuvuse ning maaelu plusside ja miinuste üle

178
Kambja ja Imatra noored Koske koolis. Foto: Sandra-Veronika Johanson

21.–23. märtsil külastasid Kambja valla kolme kooli noored Saimaa järve kaldal asuvat Imatra väikelinna ning sealset Koske kooli. Õppesõidu eesmärk oli noortele Soome koolisüsteemi ja elustiili tutvustada ning arutleda Soome noortega erinevate aktuaalsete teemade üle. Koos Koske kooli õpilastega uurisid ja arutlesid meie valla noored nutisõltuvuse, aktiivse liikumise ja maal elamise plusside ja miinuste üle. Selgemaks sai ka meie keelte päritolu ja sellest tulenev sarnasus ning vaadeldi ka Eesti ja Soome koolisüsteemide ülesehitust.

Tähtis on leida tasakaal

Õppesõidu üks olulisemaid teemasid oli nutisõltuvuse vastu võitlemine ning aktiivse ja tervisliku elustiili propageerimine. „Saame aru, kui tähtis on leida tasakaal nutiseadmete kasutamise ja muude tegevuste vahel,“ selgitas üks osaleja. „Tegelikult tahaks rohkem sporti teha ning liikuda, kuid digimaailm on nii põnev,“ tunnistas teine osaleja.

Maal elamise eeliste kohta toodi enamasti välja privaatsus ja avarus, kuid tunnistati ka, et maal elades võib teatud teenustele või võimalustele juurdepääs olla piiratud. Arutelul osalenud noored leidsid siiski, et neile meeldib maal ning tulevikus näevad nad ennast pigem maapiirkonnas elavat.

Õppesõit pakkus palju avastamisrõõmu

Külastades Imatra noortekeskust, üllatas meid asjaolu, et noortekeskuse külastajad on vahemikus 13–17 eluaastat. Nooremaid ega vanemaid ei ole isegi sinna lubatud. Samuti see, et noortekeskus on avatud ainult kolm korda nädalas.

Lisaks kooli külastamisele ning grupitöödele oli meie õppesõit veel igati mitmekülgne ja pakkus palju avastamisrõõmu. Külastasime noortega põnevat ja maitseelamust pakkuvat Fazeri külastuskeskust ning uudistamist võimaldavat Heureka teaduskeskust. Õhtud sisustasime ujumiskeskuses käimisega ning bowling’u mängimisega. Väga meeldiv oli näha, et noored veetsid koos lõbusalt ja aktiivselt aega.

Korraldajatena loodame, et õppesõit aitas avardada osalejate silmaringi ning julgustas neid aktiivsemalt toimetama. Projekti jätkuna ootame nüüd Koske kooli noori vastukülastusele, mis peaks aset leidma 29.–30. augustil 2024.

Õppesõitu rahastas maapiirkondade arengut toetav Leader-meede ning Kambja vald.

Toetajaks oli ka Andersoni Pruulikoda, kes varustas noori käsitöölimonaadiga. Täname veel meie bussijuht Priitu ettevõttest Agris OÜ, kes meid oskuslikult ja turvaliselt sõidutas.

Soome õppesõidu korraldas MTÜ Õnnemaa koos OÜ Sofi talu naiskonnaga.

Kairi Kell

Rahvusvaheline, ettevõtlik ja aktiivne noor 

MTÜ Õnnemaa koostöös Sofi Talu OÜga kirjutasid 2024. aastaks Leader programmi mitmeetapilise projekti Kambja valla ja Tartumaa noortele.

Projekti tegevused ja sündmused on sündinud piirkonna noorte eelneval küsitlusel, millega toetame noorte omaalgatust, nende ideid koostöös ellu viies. Ühisprojekti kaudu anname noortele võimaluse luua kontakte, suhelda, tunda tiimitunnet ja saada rahvusvahelist kogemust.

Kambja vallas asuvad pere- ja noortekeskused kuuluvad Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustikku, kus on oluline roll ka noorte tervisekäitumise kujundamisel.

Mõistame tervislikke eluviise laiemalt kui pelgalt tervislik toitumine ja liikumine, projekt hõlmab ka terviseedendust.

Projekti järgmised etapid:

22. aprill – ülevallaline väljasõit Riia loomaaeda, vanusele 12+

23. aprill – ülevallaline väljasõit Tallinna loomaaeda, vanusele 8–12 aastat

24. august – Tartumaa Noortepäev. Osalevad Tartumaa ja Soome noored, kes tulevad meile vastukülaskäigule. Eri põlvkondadel on samuti võimalus osaleda. Kokkusaamine toimub Eesti Põllumajandusmuuseumi areenil.

november – inspiratsioonipäev viienda klassi noortele. Korraldame päeva Reola kultuurimajas. Kuupäev on veel arutlusel.

Sündmustele eelnevad teated väljasõitudel ja osalemisel registreerumiseks.

Palun jälgige infot Facebooki lehtedel – MTÜ Õnnemaa, Kuuste pere- ja noortekeskus, Tõrvandi pere- ja noortekeskus, Kambja pere- ja noortekeskus ja Ülenurme pere- ja noortekeskus. Ülevaate toimuvast leiab ka MTÜ Õnnemaa ja Kambja valla kodulehtedelt ning kohalikust ajalehest. Samuti edastame info Kambja valla koolide Stuudiumite kaudu.

Toredate kohtumisteni!

Kersti Leis
MTÜ Õnnemaa juhataja


Väljasõit Riia loomaaeda

Väljasõit Tallinna loomaeda

 

Kino maale
EelmineLC Ülenurme annetas 3800 eurot lastekliinikule virtuaalreaalsuse seadmete ostuks
JärgmineTõrvandi Kooli ehitustööd on graafikus