Tõrvandi Kooli ehitustööd on graafikus

151
Volikogu ja vallavalitsuse liikmed 21.03.2024 tutvumas Tõrvandi koolihoone ehitustöödega. Foto: Marko Ojakivi

Vahetult enne 2023. aasta jõule peeti Tõrvandi koolimaja sarikapidu. Möödunud on mõned kuud ning aeg on vahekokkuvõtteks.

Hoonele paigaldatakse voodrilauda ning toimub selle lõppviimistlemine. Õuealale püstitatakse maastikuelementideks jäävaid tugimüüre. Rajatakse platse ja teid ning korrastatakse objekti ümbrust. Lõpetamisel on hoonesisesed ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- ning küttetorustiku paigaldustööd. Toimub plaatimine, ripplagede ja põrandakatete paigaldus. Üles seatakse kohtkindlat mööblit ja seadmeid ning teostatakse siseviimistlus- ja koristustöid.

Kokkuvõtvalt saabki tuua välja, et Tõrvandi põhikooli ehitustööd on graafikus ning kui kõik jätkub vastavalt kokkulepitule, saab koolipere 2024/2025. aasta 1. septembrit vastu võtta Eesti ühes moodsaimas vastvalminud õppehoones.

Koostöö ehitajaga on koolihoone ehitamisel igati sujunud ning oma roll on siin KRC Ehituse OÜ varasemal kogemusel mitmete haridus- ja kultuurihoonete püstitamisel.

2024. aasta sügisest saab Tõrvandi Koolis õppida 1.–6. klassis, 2025. aasta sügisest juba kogu põhikooli ulatuses ehk 1.–9. klassis.

Tõrvandi koolimaja rajatakse arhitektuuribüroo Arhitekt Must projekti alusel. Samuti on arhitektuuribüroo projekteerinud spordi- ja multifunktsionaalse kogukonnahoone keskusala arhitektuurivõistluse võidutöö „Ruut ruudus“ kontseptsiooni alusel.

Reio Jüriöö
vallainsener

Kino maale
EelmineEesti ja Soome noored arutlesid nutisõltuvuse ning maaelu plusside ja miinuste üle
JärgmineVee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Ränirahnu teel toovad kaasa liikluspiirangud