Vallavolikogu kiitis heaks noortevolikogu valimise korra ja tegutsemise alused

142
Reola Kultuurimaja. Foto: Marko Ojakivi

24. augustil toimunud volikogu istungil kiideti heaks Kambja Valla Noortevolikogu valimise kord ja tegutsemise alused.

Noortevolikogu eesmärk on arutada noori puudutavaid küsimusi, tehes ka vastavaid ettepanekuid Kambja volikogule ja valitsusele, kuidas kaasata neid vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu ettepanekud on volikogule ja valitsusele soovituslikud.

Kambja noortevolikokku hakkab kuuluma kuni 11 liiget, kes valitakse kaheks aastaks. Noortevolikogu uue koosseisu valimised on kavandatud 2023. aasta veebruari. Kandideerida saavad noored, kes on valimiste toimumise hetkel 14–21-aastased ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald või kes õpivad Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel omavalitsuse üldhariduskoolis.

Volikogu istungil algatati ning kinnitati järgmised detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad: Soinaste külas asuv Haru 4 maaüksus, Laane külas asuv Kivimäe maaüksus, Külitse alevikus asuv Kraavi maaüksus, Külitse alevikus asuv Lepiko maaüksus, Räni alevikus asuv Liiva maaüksus, Vana-Kuuste külas asuv Metsanuka maaüksus, Uhti külas asuvad Valgekõrtsi tee 10a ja 10b maaüksused, Räni alevikus asuv Tiigrisilma 2 maaüksus, Laane külas asuv Lepikolaane maaüksus, Külitse alevikus asuv Kikkaoja tee 7 maaüksus.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 31. augustil kell 17 Reola Kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja vallavolikogu 24.08.2022 istungilt
JärgmineJalgpalliakadeemia Tartu Kalev kutsub treeningule