Väljaarendamisel on kaasava eelarve rahvahääletuse võitnud Poldrijärve matkarada

350
Poldrijärve matkaraja laiendamiseks on toimunud mitmed arutelud ja kohtumised matkaraja maaomanikega. Foto: Marko Ojakivi

Käesoleva aasta kaasava eelarve rahvahääletuse võitnud ettepanek kaasajastada Poldrijärve matkarada, on jõudnud järgmisesse etappi.

Poldrijärve matkaraja uuendamiseks on viidud läbi esmased geodeetilised mõõdistused, korrastatud on ümbruskond, rannaala ning puhastatud jõeosa kavandatud ujumiskoha piirkonnas.

Järgnevalt on kavandatud lõkkekoha varjualuse rajamine ja matkarajale istumispinkide kohtade väljavalimine. Samuti paigaldatakse rajale infostendid.

Järgmise etapi valmimine sõltub sügis-talvisest ilmastikust ja asjaajamisest matkarajaga seotud Riigimetsa Majandamise Keskusega, mistõttu võivad mitmed tööd kanduda 2023. aastasse.

Poldrijärve matkarada on rajatud vähem kui aasta tagasi. Rada asub Aardla järve looduskauni kaitseala vahetus läheduses. Selle pikkuseks on ligi 6 km ning see algab Ülenurmel Männiküla bussipeatusest. Matkarada on kohalike elanike seas väga populaarne. Seda naudivad nii tervisesportlased, pered laste ja koduloomadega.

2022. aasta kaasava eelarve hääletamisel toetati Poldrijärve matkaraja laiendamist järgmiste rajatistega:

  • Porijõe äärde supluskoht koos ujumissilla ja riietuskabiiniga. Supluskoha asukoht on Männiküla võrkpalliplatsi läheduses.
  • Vaatetorn lindude, looduse ja tähistaeva vaatlemiseks. Kavandatav asukoht on Aardla polder ja mille rajamine sõltub maapinna geoloogilise uuringu tulemusest.
  • Lõkkeplats kus võimalik puhata, einestada ja soovi korral lõket teha ning grillida.

Idee esitajad hindasid rajatavate objektide kogumaksumuseks 31 000 eurot.

Poldrijärve matkaraja laiendamiseks on toimunud mitmed arutelud ja kohtumised matkaraja maaomanikega. Samuti arvestatakse, et raja väljaehitamine tulenevalt üldisest hinnatõusust, võib nõuda täiendavaid vahendeid.

Selle aasta kaasava eelarve võidutöödest toetatakse samuti Soinaste külaplatsile mänguväljaku rajamist.

Lisainfo: Kristi Kull, Kambja Vallavalitsuse arendusjuht, 527 6413, kristi.kull@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEuroopa jäätmetekke vähendamise nädal ootab osalejaid
JärgmineÜlenurme lasteaed ootab meeskonda asendustöötajat