Algamas on tööd Külitse järve tee valgustamiseks

353
Külitse järve tee. Foto: Marko Ojakivi

Kambja Vallavalitsus sõlmis lepingu Külitse Järve tee välisvalgustuse ehitamiseks ettevõttega OÜ Pental Elekter.

Tänavavalgustuse rajamise leping sõlmiti 20.02.2024 ja kokkuleppe kohaselt peavad tööd olema valmis 01.07.2024. Tööde kogumaksumuseks on 58 414,45 eurot koos km-ga, mille kohaselt paigaldatakse Külitse Järve teele alates TartuValga maantee kergliiklusteest kuni KülitseHaage teeni 49 valgustit.

Valgustus on kavandatud rajada valdavalt immutatud puitmastidele kõrgusega 8 meetrit ja väike osa valgustitest paigaldatakse olemasolevate Elektrilevile kuuluvatele raudbetoonmastide külge. Valgusallikate toitekaabel saab olema õhuliinkaabel. Õhuliini trassile jääb osaliselt puid ja võsa, mille ehitustööde käigus tööde teostaja, kokkuleppel maaomanikega, eemaldab.

Tänavavalgustuse ehitamise eesmärk on tagada halva nähtavusega ajal ohutu liikumine ja parandada üldist nähtavust kohalikul teel. Valgustuse rajamisega väheneb õnnetusse sattumise risk. Sõidukijuhid näevad paremini takistusi ja jalakäijad on rohkem nähtavamad. Välisvalgustuse välja ehitamisega paraneb ka kohaliku kogukonna turvatunne. Piirkond muutub pimedal ajal nähtavamaks ja valgustatuks.

Külitse järve tee valgustamine saab teoks Kambja valla 2023. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusel. Ettepaneku poolt hääletas 620 vallakodanikku.

Lisainfo: Reio Jüriöö, Kambja Vallavalitsuse vallainsener, 5190 7766, reio.jurioo@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

 

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 22.02.2024
JärgmineEuroopa õhkrelvade meistrivõistlustel püstitati uued Eesti rekordid