Vallavalitsuse istungilt 22.02.2024

197
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa- ja vallavaraga seotud küsimused. Anti ehitusluba. Korraldatakse riigihange.

Ehitusloa andmine

Anti ehitusluba Soinaste külas Tähe põik 8 tootmishoone püstitamiseks.

Maaküsimused

Määrati Soinaste külas asuva Kunimäe tee 1 katastriüksuse 94901:001:0124 jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Kammeri külas asuva Turu katastriüksuse (kü tunnus 28301:001:1708) jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Sulu külas asuvate Vunni (kü tunnus 28201:002:0026) ja Järve (kü tunnus 28201:002:0020) katastriüksuste liitmisega üheks katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavale katastriüksusele lähiaadress Järve, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa.
Määrati Tõrvandi alevikus asuvale aadressikohale kohanimi Kellukese põik (kü tunnus 94901:007:0962) vastavalt korralduse lisas toodud asendiplaanile.
Määrati Vana-Kuuste külas asuva Soopalu katastriüksuse (kü tunnus 28204:004:0513, pindala 19 166 m2) sihtotstarve 100% elamumaa.
Muudeti Soinaste külas Tolga 2 katastriüksuse (kü tunnus 94901:006:0516) koha-aadressi ja määrati uueks koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla, Tolga tn 2b.
Muudeti vallavalitsuse 07.02.2024 korralduse nr 75 „Sundvalduse seadmine“ lisa ja asendada Viirpuu tänav maaüksuse sundvalduse asendiplaan korralduse lisas oleva plaaniga.
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 07.02.2024 korralduse nr 74 punkt 2 ja kehtestati see uues sõnastuses: „2. Määrata katastriüksuse 28301:001:0735 koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Lepiku küla, Anna ja sihtotstarbeks 100 % elamumaa.“.
Kinnitati hajaasustuse 2023. aasta programmi raames esitatud projekti „Puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 6500 eurot ja taotleja pangakontole tasutakse 650 eurot.
Tunnistati kehtetuks 15.06.2023 korralduse nr 1810 „Hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvooru raames esitatud taotluste tingimuslik rahuldamine ja mitterahuldamine“ punkt 1.15 ning tühistati Silvi Riivese projekti „Pihlaka veevarustus“ tingimuslik rahastamise otsus toetussummas 1922,90 eurot.

Vallavaraga seotud küsimused

Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks Tõrvandi alevikus Tõrvandi tee 13–2 tähtajaga 01.03.2024–01.03.2027.
Sõlmitakse üürileping Wilhelmine Salong OÜga Ülenurme alevikus Pargi 7 esimesel korrusel asuva ruumi ja abiruumide kogupindalaga 29 m2 üürimiseks perioodil 01.03.2024–28.02.2027 üürihinnaga 3 eurot/m2. Üürihinnale lisanduvad kommunaalmaksed.
Tunnistati vallavalitsuse 25.01.2024  korraldusega nr 45 kinnitatud enampakkumise menetlus lõppenuks ja korraldatakse uus enampakkumine uutel tingimustel. Võõrandatakse avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluv sõiduauto ŠKODA RAPID (registreerimismärk 828 TLB), väljalaskeaasta 2014, värvus valge, kere tüüp NH, kütus bensiin, läbisõit 143 397 km, alghinnaga 2800 eurot.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange nimetusega „Lasteaia  projekti soetamine Päikeseratta kinnistule“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on neli kuud. Riigihanke eeldatav maksumus 185 000 eurot käibemaksuta.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKuuste Kooli õpilased ja õpetajad tippsportlastega kohtumas
JärgmineAlgamas on tööd Külitse järve tee valgustamiseks