Oktoober kui tunnustamiste aeg Kambja koolis

783
AASTA ÕPETAJA: Kambja kooli matemaatikaõpetaja Mare Mõisa saamas tunnustust Tartumaa omavalitsuste liidu esimehelt Rain Sangernebolt. Foto: TOL

Oktoobrikuu algul peetud õpetajate päevale mõeldes sobib meenutada Friedrich Adolph Wilhelm Diesterwegi mõttetera, et „kõige õpetlikum aine koolis on õpetaja“.

Kambja koolipere tunneb suurt uhkust selle üle, et maakondliku aasta õpetaja tiitli pälvis tänavu meie matemaatikaõpetaja Mare Mõisa. Tartu Ülikooli aulas septembri lõpus toimunud tänuüritusel andsid talle tunnustuse üle Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo. Kambjas õpetajate päeva aktusel üle antud lillekimp ja õpilaste soe ning siiras aplaus väljendasid kogu kooli tänu ja tunnustust suurepärasele õpetajale.

Kambja kooli aasta õpetaja valimised korraldas eelmise kooliaasta lõpus ka meie õpilasesindus. Oma hääle sai iga õpilane anda õpetaja poolt, kes suhtub õpilastesse kõige abivalmimalt, julgustab ja motiveerib õpilasi, märkab ja tunnustab õpilaste saavutusi, õpetab oma õppeainet huvitavalt ja küsib oma töö kohta tagasisidet. Õpilaste arvamusi lugedes paistis silma, et esmajoones hindavad õpilased õpetaja juures head õpetamisoskust, huvitavaid tunde, õpilaste murede mõistmist, abivalmidust ja rõõmsameelsust. Meie kooli õpilaste arvates vastas nendele tingimustele eelmisel aastal kõige paremini toonane loodusainete õpetaja Uko Viisut. Uko viibis välismaal ega saanud aktusel kohal olla, kuid oma kirjalikus pöördumises ütles ta järgmist: „Igal juhul on mul väga hea meel selle tiitli üle, see soojendab mu südant. Tervitan kogu kooliperet ja soovin meeleolukat õpetajate päeva.“

Kooli töötajatel oli samuti võimalus nimetada endi seast kolleeg, kes on silma paistnud siira vastutulelikkuse, lahkuse ja sõbralikkusega, kellega on kerge „asju ajada”, kes peab kinni antud lubadustest ja kelle poole pöördudes on enamasti abi saadud. Sellel aastal valisid töökaaslased aasta kolleegiks inimese, kes on tuntud oma harukordse vastutulelikkuse poolest, aitab ühtviisi isetult nii õpilasi kui ka kooli töötajaid ning on lihtsalt suure südamega inimene – aitäh Sulle, Aili Loomus!

Minu suur-suur tänu, tunnustus ja lugupidamine kõikidele meie kooli õpetajatele ja töötajatele!

Koolijuht MARIKA KARO

Kino maale
EelmineLaulukoor Läte pakkus lauluelamusi Tõrvas
JärgmineX kooliolümpiamängud Gerd Kanteriga