Mure kihutajatega. Piirkiirusel on põhjus!

1288

Maanteeamet on eelnevatel aastatel korraldanud kampaania „Piirkiirusel on põhjus“, mille eesmärgiks oli kõikidele liiklejatele meelde tuletada, et piirkiirusest tuleb kinni pidada ning valida ohutu sõidukiirus. Kahju, et see on juba ununenud.

Vallavalitsusele laekub erinevate piirkondade elanikelt igal nädalal kirju teemal „Mure kihutajatega“, sest liiklusmärkidest ei peeta kinni. Liiklusreeglid ei ole välja mõeldud mitte lihtsalt niisama, vaid selleks, et oleks tagatud sujuv liiklus ja kõikide liiklejate ohutus. Kiirust piiravatele märkidele lisaks on vallavalitsus paigaldanud avalikele teedele ka eraalgatuslikke künniseid ehk „lamavaid politseinikke”, kuid selline lähenemine ei ole jätkusuutlik.

Tuletame siinkohal meelde, et liikluskiiruse piiramist reguleerivad märgid on paigaldatud põhjusega.

Isegi piirkiirusega sõitmine võib teatud ebasobivates tingimustes olla ohtlik (õuealal liiklemine, ülekäiguradade ületamine, kehvad ilmastikuolud jm). Kiiruse ületamise tagajärjed võivad olla pöördumatud nii juhile kui tema kaasreisijatele, lisaks ka teistele liikluses osalejatele, aga vastutus juhtunu eest lasub alati roolisolijal.

Arvestame üksteisega!

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

 

Piirkonnapolitseinik: „Ülenurmekas, võta hoog maha!“

Viimasel ajal olen ehk liigagi tihti kuulnud kohalikelt aina üht ja sama, et Ülenurme kooli ümbruses käib autojuhtide arutu kiirustamine. Laste tiheda liikumise tõttu on sealkandis lubatud sõidukiirus 20 km/h, kuid pea iga teine autojuht vaid vilistab sellele.

Ajal, mil liikluspolitsei on seal kiirust mõõtnud, käituvad kõik nii, nagu peab. Kohtumisel politseiga annavad kohalikud mõista, et muidugi väärtustavad nad kooliümbruses liikuvate laste ja teiste liiklejate ohutust. Vormikandjate lahkudes kaob aga enesevalitsus taas. Et inimesed ise oma käitumist ei muuda, otsime teisi lahendusi, kuidas jalakäijate turvalisust seal senisest enam tagada. Tulevikus saab neile rajatud kõnnitee, ent seniajani peame pingutama, et iga koduteel olija elusalt ja tervelt ka koju jõuaks. Oleme koos valla, kooli ja teiste asutustega pannud pead kokku, et olukorra ohjamiseks lahendusi leida.

Hea lugeja, mõtle sinagi kaasa, mida õigupoolest soovime: kas autojuhid võtavad end kokku ja järgivad kiiruspiirangut või näiteks palistame selle sirge teelõigu lihtsalt künniste ja teiste füüsiliste tõketega. Samamoodi jätkata ei saa, sest varem või hiljem toob arutu kihutamine kaasa traagilised tagajärjed.

Ülenurmekas, oma kogukonna elanike turvalisuse tagamiseks saad ennekõike just sina ise kõige rohkem ära teha. Esiteks, võta hoog maha! Sõida lubatud kiirusega nii, et lastel ja teistel oleks turvaline kooli ümbruses liigelda. Ka ülekäiguradadele lähenedes võta hoog maha ja lase jalakäijatel ohutult tee ületada.

Ja veel: kui sõidutate lapsi, siis veenduge, et kõigil on turvavööd kinnitatud ning vältige halba eeskuju sellega, et tegelete roolimise kõrvalt telefonis surfamise või veel millegi muuga. Koolide ja lasteaedade juures lapsi sõidukitest välja lastes palun jälgige, et see oleks neile ohutu ning nad ei peaks diagonaalis kiirustavate masinate vahelt üle tee lipsama.

Samavõrd suure panuse turvaliseks liiklemiseks peavad andma ka lapsed ise. Lähenevaid ja mööduvaid sõidukeid saab nimelt märgata ja kuulda vaid siis, kui ise ringi vaatame ja kuulatame. Seepärast on oluline, et tänaval liikudes ei oleks laps ninapidi tahvelarvutis või mobiiltelefonis ning kõrvus ei mürtsuks vali muusika.

JÜRI NÕMM,
Kambja valla piirkonnapolitseinik
tel 5883 7299
e-post jyri.nomm@politsei.ee

 

Kino maale
EelmineMeie vallavolikogu
JärgmineTulekahi Rehe hotelli kõrval