Meie vallavolikogu

864

Tutvustame Kambja valla rahvaesindajaid. Seekord tutvustavad end esi- ja aseesimees.

Heiki Sarapuu, vallavolikogu esimees

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja töötan Ülenurme-mail kehalise kasvatuse õpetajana alates aastast 1995.

1999. aastal osutusin valituks Ülenurme Vallavolikokku. Volikogu esimeheks valiti mind 2005. aastal ja nüüd olen sellel ametikohal neljandat koosseisu. Minu ülesandeks on volikogu töö juhtimine ja selle esindamine maakondlikel ja vabariiklikel nõupidamistel.

Eelmisel aastal läbi viidud valdade sundliitmine tõi kaasa uue valla koos uute rõõmude ja muredega. Volikogus otsuste tegemisel pean tähtsaks, et ei ole vahet, kumma endise valla inimeste või territooriumiga on tegemist. Probleemid vajavad lahendamist ühtemoodi.

Peale tööd armastan tegeleda erinevate sportlike tegevustega.

 

Irma Drenkhan, vallavolikogu aseesimees

Töötan Kambja Perearstikeskuses pereõena. Eelmistes vallavolikogu koosseisudes olen olnud sotsiaalkomisjonis, seega inimestega suhtlemine ja murede ärakuulmine käib minu töö juurde. Varasemas väikeses vallas olid inimesed tuttavad ja nende mured teda.

Nüüd, ühendvallas olen volikogu aseesimees ja võtan osa ka sotsiaalkomisjoni tööst. Üritan aidata, kui oskan. Kui ei oska, otsime abi teistelt tublidelt kolleegidelt.

Kino maale
EelmineMeie vallavalitsuse töötajad
JärgmineMure kihutajatega. Piirkiirusel on põhjus!