Teine trimester sai punkti emakeelepäeval

245

Emakeelepäeval tegime kokkuvõtteid teise trimestri tulemustest, tunnustasime tublimaid ja kuulutasime välja kooli töötajate valitud trimestri õppurid.

Hea meel on selle üle, et meil on jätkuvalt väga palju tublisid õppijaid. Kooli 189st õpilasest olid tunnistusel väga head ja head hinded ligikaudu pooltel ehk 93 õpilasel. Ainult väga headele hinnetele õppijaid oli 22 ehk 12 % kõikidest õpilastest. Õpitulemuste poolest paistsid jätkuvalt silma 5. klass ja 9. klass, aga sel trimestril väärivad kiitust ka 6. klass ja 7. klass.

Vallavalitsuse stipendiumi hea õppeedukuse ja viisaka käitumise eest määras õppenõukogu kolmandas kooliastmes 24-le õpilasele.

Ka sel trimestril valisid õpetajad ja kooli töötajad trimestri õppuri, kes on oma ettevõtlikkuse ja sihikindlusega teistele eeskujuks.

Trimestri õppuri austava tiitli teise trimestri tegemiste eest said:

I kooliaste: Kaisa Väljaste (2. klass)

II kooliaste: Janne-Riin Lammertson (6. klass)

III kooliaste: Lisell Ojamets ja Kendra Sard (9. klass)

Oli tegus trimester, kus tavapärase õppetöö kõrvale mahtus palju huvitavaid üritusi – näiteringi etendus „Ahjualune“, jõulude tähistamine ja kirikukontsert, Kambja valla 5. sünnipäeva pidamine, eesti kirjanduse päeva, sõbrapäeva, vastlapäeva, iseseisvuspäeva, vaimse tervise päeva ja emakeelepäeva tähistamine, jäneseaasta näituse koostamine, koolisisene rahvastepallivõistlus, Tähelepanu, start! võistlusel ja TantsuOlümpial osalemine ning kõige selle kõrval hoolas valmistumine suviseks laulu- ja tantsupeoks ning Baltica folkloorifestivaliks. Jaanuar, veebruar ja märts on ka olümpiaadide toimumise kuud ning olümpiaadide ja võistluste tulemuste üle võime olla rõõmsad ja uhked.

Detsembrikuu lõpus liitus meie kool Ettevõtliku Kooli programmiga, õpetajad on koolitused läbi teinud ja loodetavasti tegutseme edaspidi veelgi ettevõtlikumalt ja sihipärasemalt.

Koolina saime suure tunnustuse Kambja valla 2022. aasta teo ja tegija valimise konkursil – meie tegemisi Ukrainast pärit õpilaste toetamisel ja abistamisel märgati ja tõsteti esile See oli väga soe ja liigutav tunne, suur tänu lapsevanemale, kes meid konkursile esitas!

Selle aasta 21. veebruaril avaldas „Õhtuleht“ põhikoolide edetabeli (vt https://www.ohtuleht.ee/1080191/edetabel-vaata-kuidas-laks-sinu-tulevasel-praegusel-voi-endisel-pohikoolil), kus Kambja Ignatsi Jaagu Kool on arvesse läinud 273 Eesti kooli seas üldkokkuvõttes 54. kohal ning Tartu linna ja maakonna koolide seas kõrgel 10. kohal. Õhtuleht valis põhikoolide järjestamiseks neli näitajat: kahe viimase õppeaasta matemaatika ja eesti keele lõpueksamite keskmine punktisumma, nelja aastaga keskhariduseni jõudnud lõpetajate osakaal ning kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal. Kahe viimase näitaja poolest oleme Tartu linna ja maakonna koolide seas koguni 4. kohal

Suur tänu kooliperele tegusa trimestri ja tublide tulemuste eest!

Marika Karo
direktor

Kino maale
EelmineMuudatused rongiliinidel 27. märtsist
JärgmineVihakõnedest internetis – tapa ta oma headusega!