Päästeameti projektikonkurss toetab kogukondi kriisideks valmistumisel

212
Avaliku varjumiskoha märgistus Ülenurme spordihoonel. Foto: Ragnar Veemaa

Päästeameti projektikonkursi „Ole valmis“ eesmärk on parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi saavad esitada kõik registreeritud mittetulundusühingud.

Projektikonkursiga toetab Päästeamet vahendite soetamist, mis aitavad kogukondadel kriisidega paremini toime tulla. Nii ongi võimalik kogukonna kriisikeskusele projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või valgusallikad. Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi.

Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsuse ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel. Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 74000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada 21. maini 2023. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.06.–31.10.2023.

Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta saab Päästeameti kodulehelt.

Lisainfo: Piret Valge, Päästeameti ennetustöö osakonna elanikkonnakaitse nõunik, 5190 5950, piret.valge@rescue.ee

Kodanikuühiskonna innovatsioonifond

Samuti on siseministeerium avamas kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvooru, mis annab täiendava võimaluse tõsta elanikkonnakaitse taset kohalikul tasandil. Taotlusvooru tutvustav veebiseminaril toimub 22. mail 2023 kell 13–14.20. Veebiseminarile on oodatud asjakohased piirkondlikud vabaühendused, kogukonnad, kes soovivad pakkuda elanikkonnakaitset ning huvituvad taotlusvoorust. Registreerumine on avatud toimuvale seminarile kuni 21. maini 2023 SIIN.

Kino maale
EelmineNädalavahetusel toimuvad Tõrvandis ja Kambjas kevadlaadad
JärgmineKambja alevikus esineb veesurve kõikumisi ja veekatkestusi