Riik annab maid kasutada

415

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.01.2019.

Täpsemat teavet saab maaameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Kino maale