Vallavolikogu kiitis heaks 2023. aasta teise lisaeelarve

307
Kambja volikogu istung 20.12.2023 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

20. detsembri volikogu istungil kiideti heaks 17 poolthäälega 2023. aasta teine lisaeelarve, kus põhitegevuse tulud suurenesid 495 764 eurot ja põhitegevuse kulud 416 136 eurot. Investeerimistegevuse eelarve vähenes 5 435 500 eurot ja finantseerimistegevuse eelarve vähenes 5 000 000 eurot. Koos teise lisaeelarvega on Kambja valla 2023. aasta eelarve kogumaht 36 583 404 eurot.

Kehtestati munitsipaaleluruumide üüri piirmäär 5 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus alates 01.01.2024 (17 poolt).

Lubati OÜl Karupoeg omandada Kullaga külas asuv Mannu kinnistu (pindala 16,79 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) (17 poolt).

Anti nõusolek vallavalitsusele korraldada riigihange „Aarike paisjärve rekonstrueerimine ja kuivhüdrandi ehitamine“ (14 poolt, 3 erapooletut).

Nõustuti Eesti Killustik OÜle Vana-Kuuste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisega kehtivusajaga kolm aastat (14 poolt, 3 vastu).

Nõustuti Klara Investments OÜlt transpordimaa omandamisega (Reolasoo-Sireli tee ja Reolasoo tee) Kambja valla munitsipaalomandisse hinnaga 1 eurot (17 poolt).
Nõustuti OÜlt Anovela Kinnisvara transpordimaa kinnistute omandamisega (Uuetoa detailplaneeringu alad) Kambja valla munitsipaalomandisse. Iga kinnisasi omandatakse hinnaga 1 eurot (15 poolt, 2 erapooletut).
Nõustuti OÜlt Anovela Kinnisvara transpordimaa kinnistute omandamisega (Pärna detailplaneeringu alad) Kambja valla munitsipaalomandisse. Iga kinnisasi omandatakse hinnaga 1 eurot (12 poolt, 5 erapooletut).

Võeti vastu otsuseid volikogu komisjonide töös. Kinnitati majanduskomisjoni (17 poolt) ning arengu- ja planeerimiskomisjoni (14 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) koosseisud.

Vallavalitsus võttis tagasi volikogu istungi päevakorrast: Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035 kinnitamine, Transpordimaa kinnistute omandamine (Kõivu 2 detailplaneeringu alad).

Vallavanem Illari Lään ja abivallavanem Toomas Järveoja vastasid volikogu liikmete arupärimistele. Vallavanem vastas tervikuna üle 50 küsimusele ja repliigile. Abivallavanem vastas kokku 7 küsimusele.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine volikogu istung toimub 17. jaanuaril kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja valla eakate jõulupidu
JärgmineVallavalitsuse istungilt 20.12.2023