Kambja valla kogukondadele jagatakse olulist infot käitumisest kriisiolukordades

526
Kriisiinfotelefon (KRIT) on avalikkuse teavitamise teenus erakorralise sündmuse puhul, mil elanike infovajadus on tavapärasest suurem. Allikas: Häirekeskus

Teisipäeval, 5. märtsil 2024 kell 17.30–19 toimub Ülenurme Gümnaasiumis kohalikele elanikele suunatud tasuta kriisivalmiduse koolitus, kus rõhuasetus on kogukondade hakkama saamisel erinevates kriisiolukordades.

Koolituse viib läbi Kambja valla kriisimeeskond koos Päästeameti ennetusbüroo ennetuspartneri Taavi Siilbekiga, kes peatuvad kogukodade valmisoleku suurendamisel kriisiolukorras ning kriisiplaani koostamisel. Kokkusaamisel jagatakse kogemusi, kuidas teadlikumad ja kriisiks ettevalmistunud kohalikud võtmerühmad on läbi mõelnud ning kavandanud oma hakkama saamise erinevates olukordades.

Allikas: Päästeamet

Käsitlemist leiavad teemad

  • riiklikest elanikkonnakaitse arengutest (nt sireenid, varjumiskohad, SMS-kriisiteavitus, evakuatsioon)
  • kogukonna üksikisiku kriisivalmidusest
  • kogukonna kriisimeeskonnast ja kriisirollidest
  • kogukonda puudutavatest riskide hindamisest
  • kogukonna kriisivarude kaardistamisest ja planeerimisest
  • infovahetusest ja kogukonna kriisikeskusest ning selle vajadusest
  • antakse suunised ja juhised kogukonna kriisiplaani koostamiseks

Kohtumisel lepitakse kokku kogukondadega ka edasised koolitused, mille teemad on seotud kriisivalmiduse, kriisiplaani, kriisirollide jms. Täienduskursuste kestuseks on kavandatud kolm, neli tundi. Kõik kursused on tasuta.

Samuti tutvustakse kriisiinfotelefoni (KRIT), selle põhimõtteid ja võimalusi kogukondade liikmetele. KRIT on avalikkuse teavitamise teenus erakorralise sündmuse puhul, mil elanike infovajadus on tavapärasest suurem.

Kambja Vallavalitsus ja Häirekeskus on sõlminud koostöökokkuleppe, mille kohaselt saavad omavalitsuse elanikud erakorraliste sündmuste korral helistada tasuta 1247 numbrile, et saada kriisis ametlikku ja usaldusväärset teavet ning käitumisjuhiseid.

Lisalugemist: Kogukonna arendajad üle Eesti kohtusid KAI-l (kogukonna arendamise inspiratsioonipäev), 02.10.2023

Lisainfo: Ragnar Veemaa, Kambja valla kriisikomisjoni liige, 5443 0145, ragnar.veemaa@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineOodatud on tagasiside veebipolitseinike töö kohta
JärgmineVallavalitsuse istungilt 07.02.2024