Enam kui pool Kambja valla õpetajaskonnast soovib töö- ja palgakorralduse teemal avatud diskussiooni

153
Kambja valla haridusjuhid koos volikogu hariduskomisjoni esindajatega 07.05.2024 Tõrvandi lasteaias. Foto: Marko Ojakivi

7. mail 2024 toimus Kambja valla koolidirektorite, õppejuhtide ja vallatöötajate ühine arutelukoosolek, kuhu olid kaasatud ka volikogu hariduskomisjoni liikmed.

Koosolekul heideti pilk seni tehtule ja arutati edasist tegevuskava. Kokkuvõtted tehti ka õpetajate küsitlusest. Anonüümne küsitlus viidi läbi perioodil 19.–26. aprill 2024, et saada tagasisidet ning ettepanekuid töö- ja palgakorralduse kohta Kambja vallas.

Küsitlusele vastas 55% õpetajatest. Töö- ja palgakorraldusega Kambja vallas on rahul 47% vastajatest, ca 25% ei oska öelda ja ca 28% ei ole rahul Kambja valla koolides toimiva õpetaja töö- ja palgakorraldusega. Kokkuvõtet esitletakse õpetajatega kohtumisel valla koolides.

Kohtumised õpetajatega

  • 20. mai 2024 kell 14 Kambja Ignatsi Jaagu Kool
  • 21. mai 2024 kell 14.30 Ülenurme Gümnaasium
  • 23. mai 2024 kell 14.30 Kuuste Kool
  • 24. mai 2024 kell 13 Tõrvandi Kool

Õpetajate küsitluse tulemused avalikustatakse Kambja valla veebilehel peale kohtumisi.

Lisainfo: Liis Rosin, Kambja abivallavanem, 5301 6055, liis.rosin@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja alevikus toimuvad elektri liinikoridoride hooldustööd
JärgmineTeeme Ära talgupäeval oli Aarikel töökas meeleolu