Ülenurme Gümnaasiumit külastas suursaadik ja ajaloodoktor Margus Laidre

65
ÜG direktor Tõnu Tender, ÜG õpetaja Toomas Kahur, suursaadik Margus Laidre ja tema abikaasa Tiina Laidre (vasakult). Foto: Helene-Martina Ratnik

Ülenurme Gümnaasiumis (ÜG) avati 9. veebruaril 2024. aastal üldhariduskoolides harva pakutav valikkursus „Sissejuhatus diplomaatiasse”, mida viib läbi endine suursaadik Toomas Kahur. Kursus annab sissevaate diplomaatia kui elukutse olemusse ja diplomaadi igapäevatöösse. Eesmärk on laiendada noorte silmaringi, avades diplomaadi elukutse väga erinevaid tahke selles ametis eduka karjääri teinud inimese pilgu läbi. Teadmisi saab alates diplomaatia ajaloost kuni protokolli ja etiketini ning ka seda, mida peab üldse tegema, et diplomaadiks saada ning milliste ootamatute olukordadega diplomaat oma töös kokku võib puutuda. Kuna diplomaadi amet on väga mitmekülgne ja silmaringi avardav, siis otsustas õpetaja Kahur Ülenurme Gümnaasiumisse külla kutsuda oma endise kolleegi Margus Laidre, kes tegevteenistuses oleva diplomaadina täiendaks ja rikastaks kursust enda kogemuste kaudu. Margus Laidre on olnud Eesti suursaadik Rootsis, Saksamaal, Vatikanis, Suurbritannias, Soomes ja Venemaal.

12. aprillil käis suursaadik ja ajaloodoktor Margus Laidre Ülenurme Gümnaasiumis külas ning pidas loengu teemadel, mis koostati õpilaste kodutööde põhjal: maailmas toimuv, diplomaatia võimalused ja diplomaadi igapäevaelu nii tööalaselt kui isikliku elu vaates. Margus Laidrega oli kaasas tema abikaasa Tiina Laidre, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele filoloogi erialal. Tiina Laidre rääkis oma vaatenurgast, kuidas tema näeb suursaadiku ametit ning mida kujutab endast abikaasa roll suursaadiku elus.
Vestluse käigus räägiti ka põnevaid lugusid, mis on karjääri jooksul ette tulnud. Mõnedki lood olid natuke hirmutavad ja mõtlemapanevad.

Õpilased jäid külaskäiguga väga rahule, nad said välja tuua oma mõtteid, kuidas ja miks nemad enda vaatenurgast hetkeolukordi näevad.

Helene-Martina Ratnik
Ülenurme Gümnaasiumi 11.b klassi õpilane

Kino maale
EelmineMillele tuleb tähelepanu pöörata kuni 20 m² väikeehitiste ehitamisel?
JärgmineVolikogus langetati mitmeid päevakajalisi otsuseid