Vallavolikogu jaanuariistung

703

Kambja Vallavolikogu XVII istung toimus 29. jaanuaril, kohal oli 19 volikogu liiget, istungilt puudusid Avo Alliksaar ja Heiki Sarapuu.

Päevakorras oli 14 küsimust.

 1. Tartumaa arengustrateegia 2040 kinnitamise kohta tegi ettekande Tartu Omavalituse Liidu esindaja Sven Tobreluts. Arengustrateegia kinnitamise poolt oli 19 volikogu liiget.
 2. Külitse alevikus asuva Arroli tn 2 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, ettekande tegi Tiit Lukas. Volikogu otsustas 19 poolthäälega tunnistada detailplaneering kehtetuks Arroli tn 2 krundi osas.
 3. Volituse andmine maa hindamise seaduses pandud ülesannete täitmiseks, ettekandja Reet Kiuru. Volikogu nõustus ühehäälselt ülesannete delegeerimisega vallavalitsusele.
 4. Volituse andmise kohta noorsootöö seaduses pandud ülesannete täitmiseks tegi ettekande Reet Kiuru. Volikogu nõustus 19 poolthäälega ülesannete delegeerimisega vallavalitsusele.
 5. Jaoskonnakomisjonide moodustamise kohta tegi ettekande Marina Lehismets. Volikogu otsustas 19 poolthäälega moodustada jaoskonnakomisjonid Riigikogu valimisteks.
 6. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmisest tegi ettekande Peep Puis. Otsustati arvata vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisust välja Maia Uibo, poolt hääletas 19 volikogu liiget.
 7. Ülenurme Gümnaasiumi arengukava 2019 – 2022 ettekande tegi Olev Saluveer ja kuulati Peep Puisi kaasettekannet. Volikogu kehtestas arengukava määrusega ühehäälselt.
 8. Kambja Vallavolikogu 20.12.2012. a määruse nr 45 „Kambja valla teenetemärgi statuut” kehtetuks tunnistamise kohta tegi ettekande jurist Kaupo Piirsalu. Volikogu tühistas määruse ühehäälselt.
 9. Haldusülesande täitmise volitamise kohta tegi ettekande Kaupo Piirsalu. Volikogu võttis 19 poolthäälega vastu otsuse ülesannete delegeerimiseks vallavalitsusele.
 10. Haldusülesande täitmise volitamise (Maarjatähe ja Ristikheina tn) kohta tegi ettekande Kaupo Piirsalu. Volikogu otsustas 19 poolthäälega ülesannete delegeerimise vallavalitsusele.
 11. Kambja valla 2019. a eelarvet tutvustas finantsjuht Sirje Suur ja kuulati Anti Kalveti sõnavõttu. Volikogu otsustas 19 poolthäälega Kambja valla 2019. a eelarve kinnitada.
 12. Vallavanema töötasu kinnitamise kohta tegi ettekande Irma Drenkhan. Töötasu kinnitamise poolt oli 17 ja vastu 2 volikogu liiget.
 13. Abivallavanema töötasu kinnitamise kohta tegi ettekande Aivar Aleksejev. Töötasu kinnitamise poolt oli 17, erapooletud 2 volikogu liiget.
 14. Informatsiooni rahvastikutaaste komisjonide moodustamisest kandis ette Reet Kiuru. Volikogu liikmed olid seisukohal rahvastikutaaste komisjoni mitte moodustada, kuna olemasolevad vallavolikogu komisjonid suudavad antud teemaga tegeleda.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineKuidas jõuda oma unistuste töökohani?