Vaba aja veetmise võimalused Õnnemaal

1139

Alates jaanuarist tutvustame igas lehes Ülenurme ning Tõrvandi pere- ja noortekeskustes toimuvaid huvitegevusi ja nende juhendajaid, et vallarahval oleks võimalus saada paremini aimu, mis on huvitegevuste sisu ja kes tegutsejaid juhendavad. Noori õpetavad oma eriala professionaalid, pakume noortele võimalust huvitegevustes osaleda oma kodukohas.

KITARRIRING

Kitarriring tegutseb Tõrvandi pere- ja noortekeskuses 2017. aasta sügisest. Tunnid toimuvad enamasti individuaalselt, mitteformaalse õppe põhimõttel ja lähtudes õpilase mängutehnika ja muusikastiili eelistustest. Pilliõpe nõuab tõsist keskendumist ja aega iseseisvaks harjutamiseks iga päev – vähemalt pool tundi järjest. Samuti tuleb kasuks lauluoskus ning julgus ja soov esineda. Eelistatud on noored alates 10. eluaastast, kellel on välja kujunenud iseseisvad õpiharjumused ja tõsisem huvi muusika vastu. Õpilasel peaks olema eeskujusid või bände, kus kasutatakse kitarri, et seada endale eesmärgid, mida soovitakse saavutada. Soovi korral on võimalik õppida ka teisi sarnaseid pille, nagu basskitarr, mandoliin ja ukulele. Kuna kohtade arv on piiratud, toimuvad uutele soovijatele eelnevalt muusikalised katsed viisi- ja rütmitunnetuse väljaselgitamiseks.

Ülenurme pere- ja noortekeskuses alustasin 2015. aastal noorteansambli juhendajana.

Tegelen ettevõtjana helisalvestuse ja heliteenustega ning olen tegevmuusik erinevates ansamblites.

Pilliõppe juhendamisega olen tegelenud 8 aastat.

TOOMAS PIHLAU,
kitarriringi juhendaja Tõrvandi Pere- ja noortekeskuses
tel 528 5965

ÕMBLUSRING

Olen tegelenud õmblemisega juba alates 15. eluaastast ja mul on rakenduslik kõrgharidus õmbluserialal. Olen töötanud AS Sangaris arendustehnoloogina, kutseõppe meistrina ja tootmisliini tehnoloogina. Valgamaa kutseõppekeskuses olen läbi viinud täiskasvanute täiendõpet.

Praegu tegelen oma ettevõttes OÜ Õmblustuba rõivaste kohendamise ning parandusega.

Ülenurme pere- ja noortekeskuses juhendan kolmapäeviti noorte õmblusringi, kus käivad koos õmblushuvilised alates 10. eluaastat. Lisaks noortele õmblushuvilistele käivad Ülenurme pere- ja noortekeskuses esmaspäeva hommikul ja õhtul koos ka täiskasvanud õmblushuvilised.

Jälgige meie tegemisi Facebookis MTÜ Õnnemaa kontol!

MERIKE RAUDNAGEL,
õmblusringi juhendaja Ülenurme Pere- ja noortekeskuses
info tel 5690 2758

NOORED KOTKAD – TORNAADO RÜHM

Mina olen Sander Kukk ning alates sügisest 2017 olen tegelenud Noorte Kotkaste Tornaado rühmaga. Ise alustasin ma sama organisatsiooni ridades noorliikmena ning nüüdseks olen võtnud rolli olla uutele noorkotkastele juhendajaks.

Noored Kotkad koos Kodutütardega on kaks Eesti suurimat noorteorganisatsiooni, mille missiooniks on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Ülenurme pere- ja noortekeskuses korraldame kaks korda kuus kolmapäeviti oma rühma kokkusaamisi, mida nimetame koondusteks. Nende käigus õpime erinevaid teadmisi näiteks matkatarkuste, loodushoiu, ajaloo ja organisatsiooni kohta ning kui ilm lubab, siis proovime ka võimalikult palju õues liikuda.

Meie põhiliseks tegevusvormiks on erineva suurusega välilaagrid ja matkad. Kogu meie väljaõpe põhineb järgukatsetele: vastavalt vanusele on ära määratud, mis teadmised ja oskused võiksid ühel tublil noorkotkal olla. Oma tegevuse abil püüame me võimalikult palju panna noori ise oma asjade eest vastutama ning arendada meeskonnatööd. Kokkuvõttes on noorkotkad ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu. Uutel huvilistel soovitan esmalt tulla koondusele meie tegevustega tutvuma.

Lisainfot leiate MTÜ Õnnemaa kodulehelt, FB MTÜ Õnnemaa või Noorte Kotkaste Tartu maleva Facebookist ja kodulehelt.

SANDER KUKK,
Noorte Kotkaste Tornaado rühmajuht
tel 5381 5072

 

KERSTI LEIS
MTÜ Õnnemaa,
kersti@onnemaa.ee,
tel 5331 5342,
onnemaa.ee

Kino maale
EelmineÜlenurme kooliõpilased Tallinnas õpilasfirmade laadal
JärgmineKuuste laulumudilased Instagramis!