Kes sõiduplaani ei uuri, see sihtpunkti ei jõua

635

Kui liinibussiga sõitjatele moodsas kuues vanasõna pühendada, siis kõlaks see nõnda: “Kes sõiduplaani ei uuri, see õigeks ajaks sihtpunkti ei jõua”.

Vallaleht jagab kiirabi korras mõned soovitused ja viited, mis peaksid sõitasoovijail aitama liinibussiliikluse kohta täpset ja värsket infot leida.

Meeldib see meile või mitte, kuid arvutite ja nutiseadmete ajastul leiame kõige kiirema ja sirgema tee infoni sageli üksnes siis, kui vaatame otsiva pilguga ringi internetis. Veebilehel www.peatus.ee asub Eesti ametlik ühistranspordi infoportaal, millesse on koondatud kõigi maakonnasiseste bussiliinide, kaugliinide, rahvusvaheliste bussiliinide ja suuremate linnade (Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Viljandi jt) linnaliinide sõiduplaanid. Lisaks on seal infot ka praamiühenduste, siseriiklike lennuliinide ning rongiliinide kohta.

Portaal peatus.ee aitab bussiga sõitjat

Portaalis peatus.ee avaldatud sõiduplaane võib pidada Eesti tingimustes kõige täpsemateks ja usaldusväärsemateks, sest sinna laekub nii maanteeametilt kui maakondade ühistranspordikeskustelt ametlikus korras ja operatiivselt info, kui mõni bussifirma on avaldanud soovi avada uus liin, sulgeda käigusolev liin või teha mõnel liinil muudatusi kas marsruudi või väljumisaegade osas. Eestis ei ole kehtestatud selget nõuet sellele, kui pika etteteatamisega peaksid bussifirmad teavitama sõitjaid sõiduplaani või liinivõrgu muudatustest, kuid tegelikkuses on kujunenud selline olukord, et portaali peatus.ee vahendusel saab see tundliku varjundiga info avalikuks üldjuhul umbes 10 päeva enne ümberkorraldust.

Kui lähtuda asjaolust, et väga sageli tavatsevad bussifirmad nii sõidugraafiku kui liinivõrgu muudatused jõustada kas uue kuu esimesel päeval või esimesel tööpäeval, siis on kindlasti mõistlik, kui liinibussiga sõitjad vähemalt iga kalendrikuu lõpul kontrolliksid portaali peatus.ee kaudu, kas lähitulevik toob neile ühistranspordi osas häid või halbu üllatusi või jääb kõik vanaviisi. Sagedastel bussikasutajatel võiks olla harjumus, et iga paari nädala järel kontrollitakse veebiportaali vahendusel, kas sõiduplaanis on tulemas muudatusi. Kui inimene sõidab liinibussiga harva või soovib jõuda mõnda uude sihtkohta, siis tasuks tal oma teekonda alustada portaali peatus.ee külastamisest. Tihti ja kiiresti muutuvate sõiduplaanide ajastul ei tohiks keegi uskuda ja usaldada mälestusi kunagistest marsruutidest ja meelde jäänud väljumisaegadest.

Maanteeameti algatusel loodud ja tänavu kümneaastaseks saaval portaalil peatus.ee on ka väikestviisi hõimlane – bussifirmade tellimusel tehtud piletimüügikeskkond tpilet.ee (esialgse nimetusega bussireisid.ee). Eelnimetatud portaalid on küll näiliselt võrdlemisi sarnased, kuid arvestama peaks, et pilet.ee on äriline ettevõtmine, mis on mõeldud ennekõike sõidupiletite müügi korraldamiseks ning seal ei pruugi operatiivselt kajastuda muudatused nendel liinidel, millele e-pileteid osta ei saa.

Go Bus jagab infot ka telefonitsi

Internetist vajaliku info kogumine rõõmustab alati inimesi, kes selles moodsas keskkonnas end vabalt tunnevad, kuid süvendab muret ja kõrvalejäetuse tunnet nende seas, kelle igapäevaelu veebimaailmaga ühel või teisel põhjusel ei haaku. Kui infosulgu sattunud inimesel on vaja portaalist peatus.ee bussisõiduteavet hankida või asjakohast väljatrükki teha, aitavad teda kindlasti sugulased, tuttavad, naabrid…, kuid abi saamiseks saab helistada või pöörduda ka valla raamatukogudesse.

Kui portaal peatus.ee pakub mugavalt infot kõikvõimalike ühissõidukite kasutamiseks, siis samal põhimõttel loodud infotelefoni meil Eestis kahjuks ei ole. Telefonitsi sõiduvõimaluste kohta täpsustavat või kontrollivat infot koguv inimene peab ühendust võtma huvipakkuvat liini teenindava firmaga. Kambja valla teedel sõidavad valdavalt firmale Go Bus kuuluvad sügavsinised bussid, sest see vedaja on võitnud hanked avaliku (ja praegu ka tasuta) reisijateveo korraldamiseks nii Tartumaal, Valgamaal kui Põlvamaal.

Go Busi teenindavate maakonnaliinide, kuid ka linna- ja kaugliinide kohta antakse teavet ööpäevaringselt avatud Go Busi infoliinilt 12012 või 640 4000. Telefoni vahendusel on bussiinfo mugavalt kättesaadav ka neile sõitjatele, kes arvutit ja nutiseadmeid ei kasuta. Kui infoliinile vähemalt kaks ööpäeva varem helistada, saab tellida vajalikule liinile ratastooliga liikuvate inimeste teenindamiseks kohandatud bussi.

Infopäringuid saab saata ka Go Busi infoliini e-posti aadressile infoliin@gobus.ee.

“Illustreeriv” info on nuhtluseks

Arvuti- ja nutiajastul võib tunduda, et bussipeatustesse klassikalisel kujul paigaldatud infotahvlid on oma vajalikkuse ja tähtsuse minetanud, kuid tegelikkuses see nõnda ei ole. Kui kaubanduskeskused armastavad oma reklaamlehtedele trükkida, et „piltidel on illustreeriv tähendus”, siis bussipeatuste infotahvlitel ei tohiks olla kohta ebatäpsetele ehk „illustreeriva” sisuga andmetele.

Kui toonane maavalitsus korraldas kuue aasta eest riigihanke, et leida Tartu maakonnas avalikku reisijatevedu korraldav bussiettevõte, oli üheks tingimuseks, et vedaja paigaldab bussipeatustesse infotahvlid ja kannab hoolt, et neil avaldatud info oleks õige. Kui esimestel aastatel tuli Go Bus talle pandud kohustusega võrdlemisi ladusalt toime, siis mullu, pärast maavalitsuse likvideerimist, hakkas infotahvlitel oleva info uuendamine venima. Näiteks Kambja bussipeatuse infotahvlil on väljumisajad esitatud seisuga 1. november 2018, kuid pärast seda on muudetud mitut väljumisaega ja lisandunud ka uus liin. Näib, et maavalitsuse asemel maakondliku bussiliiklust korraldama seatud Tartumaa ühistranspordikeskus suhtub infotahvlitesse leigemalt ega näe probleemi, kui neil avaldatud info on ekslik või puudulik.

Kurb küll, kuid praegu on nõnda, et bussiinfotahvlitel avalikustatud sõiduplaanidesse peab sõita tahtja suhtuma nagu Vikipeedias avaldatud faktidesse – sa võid kirjapandut usaldada, kuid pead samas seda ka kontrollima, kui ei taha petta saada.

Infosulg sütitab pahameelt

Kambja valla õnn ja õnnetus on selles, et siinseid bussipeatusi läbivad ka Põlva- ja Valgamaalt alanud avalikud bussiliinid. See on mõistagi õnn, et Põlvast, Otepäält või Valgast startinud bussid pakuvad tartumaalastele täiendavaid sõiduvõimalusi ja paisutavad lahkel kombel siinset liinivõrku. Meeldiva olukorra varjukülg on aga selles, et teise maakonna bussid saadetakse liinidele sealsete inimeste vajadusi arvestades.

Kui Pangodi inimesed veebruari algul ehmatusega märkasid, et kell 8.27 kadus neil Tartusse sõitmise võimalus, siis hakati arvama, et hea ja vajalik bussiliin on suletud. Tegelikult tuli Valgamaa ühistranspordikeskus vastu valgamaalaste huvidele ja nihutas enda poolt sõitma pandud bussi väljumist hilisemaks. Uue graafiku alusel jõudis buss Pangodisse varasemast 23 minutit hiljem, kuid liini Tartumaal asuvate peatuste infotahvlitel oluline muudatus ei kajastanud. Sõitasoovijad jäid pahameelt sütitavasse infosulgu.

Pangodis küla bussikasutajaid häirinud sõiduplaanivirvendusel ei olnud õnneks pikka iga. Valgamaa ühistranspordikeskus on oma otsust muutnud ja juba 25. veebruarist sõidab keskhommikune buss Valgamaalt Tartusse endise graafiku alusel.

Kui bussisõitjatel on tähelepanekuid või soove, siis sageli jagatakse neid vallavalitsuse ametnikega, kuid mõistlik ja oluline on anda tagasisidet ka maakondlike ühistranspordikeskuste töötajatele, sest nende otsustusalas on bussiliinide arv, liinide marsruut, peatuste asukohad ja väljumiskellaajad. Tartumaa ühistranspordikeskus asub Tartus endises maavalitsuse hoones Riia 15, e-post transport@tartumaa.ee, tel 730 5253.

TOIVO ÄRTIS

Kino maale
EelmineÜlenurme muusikakooli aasta parimad
JärgmineNooruse ja nooruslikkuse ime