Hääletamistulemused Kambja vallas

771

Kambja vallas oli valimispäeva seisuga 7983 hääletamisõigusega elanikku, hääletas neist 71% (koos e-hääletusega). Osalusprotsent jaoskondade kaupa oli järgmine: jaoskonnas nr 1 73%; jsk nr 2 70,5%; jsk nr 3 71%, jsk nr 4 69%, jsk nr 5 61%.

E-hääletas 2854 valijat, mis teeb 36%, ning valimisjaoskondades käis hääletamas 2794 ehk 35% hääletamisõigusega vallaelanikest.

Suur aitäh kõigile jaoskonnakomisjonide ning häältelugemiskomisjoni liikmetele valimiste ladusa korraldamise eest!

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Hääletamistulemused Kambja vallas


Valija eelistas e-hääletamist ja Reformierakonda

Kino maale
EelminePresident palus vastuvõtule
JärgmineÜle-eestiline akende restaureerimise päev «Vaata vana akent!»