Ülo Plakso, valla haldusjuht

1809
Ülo Plakso

Asusin Kambja vallavalitsuses haldusjuhina tööle selle aasta 1. märtsist. Olen lõpetanud maaülikooli põllumajanduse mehhaniseerimise erialal ja töötanud Põlvamaa kohalikes omavalitsustes erinevatel ametikohtadel üle 20 aasta.

Haldusjuhi tööülesanneteks on vallateede korrashoiu tagamine ja liikluskorralduse arendamine, tänavavalgustuse korrashoiu ja arendamise tagamine, valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise koordineerimine, munitsipaalvara haldamine, heakorra tagamine valla territooriumil, ühistranspordi koordineerimine, lemmikloomade pidamise eeskirjade täitmise kontrollimine ja valla asutuste nõustamine.

Vastuvõtuajad:

E kell 9.30-12.00 Ülenurmes Pargi 2,

K kell 9.30-12.00 Kambjas Kesk 2.

Telefon 5684 1034, e-post ulo.plakso@kambja.ee.

Kino maale
EelmineÜle-eestiline akende restaureerimise päev «Vaata vana akent!»
JärgmineMai Kelluke kõlistab kevadet