Vallavolikogu aprilliistung

758

Kambja Vallavolikogu XIX istung toimus 23. aprillil, kohal oli 18 volikogu liiget, istungilt puudusid Vahur Järv, Virgo Kurist, Oliver Ots.

Enne istungi algust anti sõna enesetutvustuseks ja küsimustele vastamiseks vallavalitsuse uuele haldusjuhile Ülo Plaksole.

Päevakorras oli kuus küsimust.

1. Lasteaiakulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamise eelnõud tutvustas Maia Uibo. Volikogu otsustas ühehäälselt kehtestada alates 1. augustist kogu vallas ühtseks lasteaiatasu määraks ühe lasteaias käiva lapse eest 39 eurot kuus.

2. Jaoskonnakomisjonide moodustamise Euroopa Parlamendi valimiseks kandis ette Marina Lehismets. Jaoskonnakomisjonide kinnitamise poolt oli 18 volikogu liiget.

3. Transpordimaade omandamise kohta kuulati Marge Einola ettekannet. Omanik soovib anda vallale tasuta kaks transpordimaad: Laane külas asuva Jaama tee maaüksuse ja Tässvere külas asuva Harutee maaüksuse. Volikogu otsustas ühehäälselt anda loa transpordimaade omandamiseks.

4. Kambja valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta tegi ettekande Riivo Leiten. Ühise üldplaneeringu koostamine algatatakse kogu valla territooriumi kohta. Volikogu otsustas üldplaneeringu algatamise ühehäälselt.

5. Revisjonikomisjoni seisukoha Tõrvandi parkmetsa discgolfi-raja teemal kandis ette Avo Alliksaar. Revisjonikomisjoni liikmed olid kohtunud erinevate huvigruppidega ja käinud kohapeal. Nende ettepanek oli pidada discgolfi mängimisega vahe ja järgmisel hooajal paigaldada vaid 5-6 rada, mis oleksid naabritest kaugemal ja korralikult märgistatud. Toimus elav arutelu Tõrvandi parkmetsa ja discgolfi teemal.

6. Revisjonikomisjoni valimise kohta tegi ettekande Marina Lehismets, olukorda selgitas Reet Kiuru. Volikogu liige Avo Alliksaar on teinud avalduse tema volituste peatumiseks ajavahemikuks 01.05.–31.08.2019, selleks ajaks astub tema asemele asendusliige Janno Ott. Kuna Avo Alliksaar on revisjonikomisjoni esimees, tuleb valida uus revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees. Toimusid valimised, uueks revisjonikomisjoni esimeheks sai Illari Lään ja aseesimeheks Leho Liiv.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU.

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineEakate suvereis