Euroopa päeva nädal

960

9. mail tähistatakse Euroopa päeva. Ülenurme gümnaasiumis oli Euroopa päevale pühendatud terve nädal, et erinevad tegevused kõik ära mahuks. Ametlikult toimusid Euroopa päevale pühendatud sündmused koolis 6.-10. mail, kuid kuna samal ajal toimusid ka 12. klassi õpilastele inglise keele riigieksamid ning soov oli pakkuda Euroopa Liidu teemaga seonduvaid sündmusi kogu kooliperele, siis korraldati etteruttavalt aprillikuus abiturientidele Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mida käisid läbi viimas inimesed MTÜst Targa Töö Ühing.

Eelpool mainitut nädalat alustati näitustega. gümnaasiumi maja poolele pandi üles 10. klassi õpilaste ülevaatlik näitus Euroopa Liidu riikide põhiinfo kohta. Ka algklasside majas pani õpilasesindus üles informatiivse lippudega pildiseina. Lisaks tekitati söökla lähedusse eraldi pildisein, mille taustal sai Euroopa päeval sotsiaalmeediasse teemakohaseid pilte teha. Õpilasesindus oli kooli kutsunud ka külalisesineja, Tartu ülikooli õppejõu Eiki Bergi, kes juhatas nädala sisse ja rääkis 9.-11. klassidele Euroopa Liidust.

Järgmisel päeval hindas žürii (ÕE juhtkond) algklasside majas klassiuksi. Tegu oli klassiuste kaunistamise võistlusega, kus eelnevalt oli igale klassile loositud üks Euroopa Liidu riik, mille järgi tuli klassiuksi informatiivselt kaunistada. See andis klassiõpetajatele võimaluse rääkida õpilastele, mis on Euroopa Liit ja mida tähendab Euroopa päev ning koolimaja peal ringi liikudes said õpilased lisaks infot teiste liikmesriikide kohta. Eraldi viidi läbi õpilaselt-õpilasele infominutid, kus gümnasistid Kelli Möksi, Laura Sinkartšuk ja Erik Jõks käisid 5. klassidele rääkimas Euroopa Liidust ja Euroopa päevast. Oli ka õpetajaid, kes palusid midagi sarnast korraldada ka 4. klassidele.

Nädala keskel toimus 9. klassi õpilaste koostatud „EL-keeled” kahootivõistlus, millest said osa võtta 7.-9. klasside 3-liikmelised võistkonnad. Tegu oli ühega kolmest kahootist („EL keeled”, „EL sümbolid”, „EL ajalugu ja institutsioonid”), mis osales kahootivõistlusel, mida korraldas Euroopa Parlamendi büroo Eestis ning mis pälvis kutse Euroopa Liidu Maja infokeskuses 13. mail toimuvale suurele kahootivõistlusele. Sama päeva teises pooles toimus 9. klassi õpilastele Euroopa noorte Parlamendi infotund, mida viis läbi 11. klassi õpilane Saskia Mürk, kes on ise osalenud 18. riiklikul Eesti Euroopa Noorte Parlamendi sessioonil ja 3. rahvusvahelisel Belgia ENP foorumil.

Ametlikul Euroopa päeval toimus kõigile huvilistele nii algklasside majas kui ka gümnaasiumi õppehoones klassikaline viktoriin Euroopa Liidu riikide nimede, pealinnade ja lippude kohta, mille pani kokku ja viis läbi ÕE aktivist Kasper Suur. Tulemused olid põnevad: algklasside majas saavutas 1. koha 4. klassi õpilane Jakob Truus, aga esikaheksasse mahtus ka 1. klassi õpilane Lukas Deco Taru, kes on alles õppinud kirjutama. Üllatusi esines ka 6.-11. klasside viktoriinis – 1. koha saavutas 10. klassi õpilane Annika Linnaste, kohe tema järel astus pjedestaalile 7. klassi õpilane Kermo Aru.

Arginädala lõpus tehti kokkuvõtteid ja jagati autasusid nii kahootivõistluse tublimatele klassidele kui ka individuaalvõstlejatele viktoriinis. Algklasside õpilased said oma preemiad kätte päev varem. Tänati ka kõiki abilisi, kes panustasid oma aega selle nädala sündmuste elluviimiseks.

Lisaks on õpilasesindusel hea meel teada anda, et pärast ametlikku Euroopa päevale pühendatud nädalat on oodata maikuu teises pooles külla ka härra Andrus Ansipit, kes räägib põhikooli lõpuklassidele ning 10. ja 11. klassile oma kogemustest poliitikas.

SASKIA MÜRK,
ÜG õpilasesinduse president

Kino maale
EelmineTornaadode rühmal oli põnev kevadlaager
JärgmineKevadine vihm kosutab, sügisene kaotab