Mitmekesistamise toetusmeetme teabepäev maapiirkonna ettevõtjatele

579

Septembri keskel avab PRIA meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta asub PRIA kodulehel.

Selleks, et info mitmekesistamise meetme kohta jõuaks võimalikult paljude ettevõtjateni, oleme kavandanud rea infopäevi erinevates maakondades. Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajad tutvustavad infopäevadell toetusmeetme eesmärke ja võimalusi. Vaadatakse üle, milleks toetust saab kasutada ja milliste tingimustega tuleb arvestada. Räägitakse, millele tuleb taotlemisel ja hiljem projektide elluviimisel tähelepanu pöörata, et planeeritud tulemused oleksid saavutatavad. Infopäevad korraldatakse koostööd maakondlike arenduskeskustega.

Infopäevale on oodatud osalema kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel. Toetust, kuni 150 000 eurot, saab taotleda kuni üheksa töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtte. 

Tartumaa põllumeeste liit korraldab 15. augustil Tartus aadressil Jalaka 48 kell 10 kuni 14 tasuta teabepäeva meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ tutvustamiseks. Maaeluministeeriumi poolt tutvustab meetme eesmärki ja võimalusi Allar Korjas ning PRIAst Marje Leppik.

Registreerimine aadressil https://forms.gle/AaWzUFK1TPrLVRbW8.

Lisainfo tel 508 7320.


 

Kino maale
Eelmine„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“
JärgmineVõimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi