Suure kooli rohkearvuline pere juubeldas

923
SÜNNIPÄEVAPEO PÜHALIK ALGUS: Ülenurme gümnaasiumi poistekoor laulmas Eesti Vabariigi hümni. Foto: Olev Saluveer

1984. aasta 1. septembril lõhnas Ülenurme keskkooli vastne koolimaja veel vägevasti värske värvi järele. Uues valges koolimajas alustasid õppetööd 358 õpilast ja 23 õpetajat. Viis aastat hiljem võrsus keskkoolist muusikaklasside baasil Ülenurme muusikakool.

Kümme aastat hiljem sai keskkoolist gümnaasium, 1.-5. klasside õpilastest moodustus Tõrvandisse algkool. Nüüdseks on kärmesti kasvanud koolipere taas ühte hoonekompleksi koondatud, algusaasta 358-liikmeline õpilaspere on paisunud 1066-liikmeliseks, koolis töötab 70 õpetajat, värskelt valminud ajakohane algkoolihoone on juba paari algusaasta jooksul kitsaks jäänud… Kogu oma eksisteerimise aja on Ülenurme kool silma paistnud õpilaste arvu hoogsa kasvuga ja koolimaja on hoolimata juurdeehitustest osutunud üsna varsti liialt väikeseks.

35-aastse kooli lugu on silmapaistvalt tihedasti täis mitmeid saavutusi ja võite, selle aja jooksul on siit lõputunnistuse saanud 1444 vilistlast, praegu on kooli nimekirjas 1066 õpilast. Kooli ajaloos on võimsaid ettevõtmisi, vilistlaste hulgas ridamisi kuulsaid tegijaid ning tublisid inimesi, kes kohusetundlikult ja targasti toimetades me kõigi elu ikka etemaks ja asjalikumaks aitavad kujuneda. Mida tragimad ja arukamad on me noored, seda kindlamalt võivad endid tunda need, kes juba küpsematesse aastatesse jõudnud. Kool ja sealt eluks kaasa pakitava tuumakus on noore inimese edu ja tulemusliku kulgemise garantii. Meie edukad ja arukad lapsed on meie usaldusväärseim pensionisammas.

Meil on olnud Tartu rajooni EPA Ülenurme õppe-katsemajandi Ülenurme keskkool, Ülenurme valla Ülenurme gümnaasium ja nüüd on Kambja valla Ülenurme gümnaasium – nõnda väljendas vallavanem Aivar Aleksejev 19. oktoobril toimunud kooli sünnipäevapeol rõõmu Ülenurme hariduselu vääramatu kestmajäämise üle.

MAIRE HENNO

Kino maale
EelmineImeline sügispäev Aarikel
JärgmineKambja õpilased Poolas