Torustike ehitustööd Tõrvandis

554

OÜ VK Ehitus alustab vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustöödega Tõrvandi alevikus Näki teel lõigus Ringtee tänav kuni Näki tee 6 alates 07.01.2020. Tööd on planeeritud lõpetada hiljemalt 24. jaanuaril. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutist liikluskorraldust.

Kino maale