12.9 C
Kambja
Laupäev, 10.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKuidas Kultuurkapitalilt toetust küsida?

Kuidas Kultuurkapitalilt toetust küsida?

Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupi info
stipendiumide taotlejatele

Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp asub aadressil Riia 15, 51010 Tartu; telefon 07 305 217; E-post suire@tartumaa.ee .

Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas – esitamistähtaegadeks on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november
Kultuurkapitali jaotustsükkel on kvartaalne. Iga kvartali teisel kuul võetakse vastu taotlusi järgmisteks kvartaliteks ja heaks kiidetud projektide jaoks kantakse raha üle vastavalt sõlmitud lepingutele järgmise kvartali algul.
Tartumaa ekspertgrupi eraldused avaldatakse iga kvartali viimasel kuul Tartu Maavalitsuse kodulehel www.tartumaa.ee uudiste all.

Tartumaa Ekspertgrupile esitatavad taotlused tuleb saata aadressil Riia 15, 51010 Tartu või tuua tähtajaks samal aadressil I korrusel asuvasse Tartumaa Omavalitsuste Liidu postkasti. Arvestatakse ka tähtaja kuupäevaga postitemplit. Kui taotluste esitamise viimane päev juhtub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.
Eesti Kultuurkapitalile esitatavad taotlused saata otse aadressil Suur-Karja 23, 10148 Tallinn.
Taotlused vaadatakse läbi kuu aja jooksul ja kõigile taotlejatele saadetakse kirjalikud vastused taotluse rahuldamise/ mitterahuldamise kohta.

Eesti Kultuurkapitali interneti kodu-lehekülg www.kulka.ee on täiendamisel ja taotlejad saavad sellelt vajalikku infot. Taotlejad saavad sealt väljaprintimiseks ja ka omale arvutisse salvestamiseks taotluse ja aruande vorme. Saab ka kohe arvutis taotluse vormistada, kuid momendil saab seda saata ainult Tallinnasse. Need taotlejad, kes soovivad oma taotlused saata Tartumaa ekspertgrupile või teiste maakondade ekspertgruppidele, peavad täidetud taotluse välja printima ja saatma postiga. Tulevikus saab ka meile taotlusi elektrooniliselt saata.

Taotlemiseks tuleb vormistada Kultuurkapitali taotlusankeet koos vajalike lisamaterjalidega (soovituskirjad, eelarve, projekti sisuline kirjeldus jm. taotlejale oluline informatsioon ). Soovitus(ed) ei ole enam kohustuslik taotluse lisa, kuid kui lisatakse, siis peab olema vormistatud kirjalikult ja sisaldama soovitajapoolset sisulist põhjendust ja/või erapooletut eksperthinnangut.
Filmitaotluse juurde lisada filmi-projekti taotluse lisa. Mitteperioodilise trükise juurde lisada mitteperioodilise trükise kirjeldamise lisa.

Kultuurkapital ei rahasta projekte, mille esitajad on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased.
Aruande esitamisel on nõutud kuludokumentide originaale või koopiaid. Kuludokumendid on arved, sularahaarved, tshekid, lepingud. Kuludokumentide maksmist aga tõendavad maksekorraldused, pangaväljavõtted ja kui on tegemist sularahaga, siis kindlasti kassa väljamineku order. Kui neid nõudeid ei ole täidetud, siis olete kultuurkapitali ees võlglane.

Paljud Tartumaa ekspertgrupile esita-tud aruanded on puudulikult vormistatud ja on võlglaste nimekirjas. Põhiline viga on selles, et aruande esitajad ei ole ära tõestanud kuludokumentide maksmist. Arvatakse, et kui kaupluses kauba eest makstakse ja küsitakse ka tšekk, siis ongi maksmine toimunud. On küll, aga mitte asutuse poolt. See tšekk on teie asutuses kassa väljamineku orderi kirjutamise aluseks. Seega tahaksin eriti juhtida FIE- de ja MTÜ-de juhtkondade tähelepanu raamatupidamisele. Minu tähelepanekud on sellised, et paljudel teist on raamatu-pidamise pool puudulik või hoopis puudub. Raamatupidamise seadus kehtib kõigile registreeritud asutustele, organisatsioonidele ja ka FIE-dele. Olen alati nõus teid vajadusel abistama.

Ajaleheartiklites, kus te kirjutate oma üritusest, oleks kena, kui tänaksite ka oma ürituste sponsoreid.

Suire Ratassepp,
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi kontaktisik

Loetumad