Mis oli aastas 2003 olulist Kambja vallale ja Kambja rahvale?

507

Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Lembit Jakobson:

Kõik 2003. aasta kultuuri- ja spordikalendrisse planeeritud üritused said teoks. Aasta tähtsündmusteks võib pidada Kambja segakoori külalisesinemisi Soomes ja Peterburis. Meeldejääv oli ka Kambja tuletõrje 75. aastapäev ja Kambja esimene pärastsõjaaegne laat.

Rõõmu teeb, et vaatamata meie ja Soomes asuva Toivokka sõprusvalla elatustaseme 5-6-kordsele vahele, on meie kultuuri- ja spordielu palju vilkam. Vallas töötavad segakoor, rahvatantsurühm, puhkpilliorkester, näitering, ansamblid, spordiringid. Avatud on Internetipunktid ja noortetuba, raamatukogud.

Ammune võlg: Kambja murekivi viimine Pilistvere kivikangrusse sai samuti teoks 2003. aastal.

Vallavolikogu liige Heiki Kortspärn:

1.Parve eksperimentaalse reoveepuhasti käikuandmine.

2.Valla teede vaevalt rahuldavast seisust heasse seisukorda viimine.

Oluline on, et Kambja vald elab veel!

Vallavolikogu liige Avo Alliksaar:

Kambja uue koolimaja jätkuv ehitamine. Uue reoveepuhasti valmimine.

Vallavolikogu liige Harri Kolsar:

Uue biopuhasti rajamine.

Vallavolikogu liige Mait Rebane:

Positiivne sündmus oli kindlasti eksperimentaalse biopuhasti ehitamine ning avamine Parvel. Negatiivset ei soovi jõulurahu huvides nimetada.

Vallavolikogu liige Irma Drenkhan:

Uue kooli staadioni valmimine!

Vallavolikogu esimees Mati Luik:

Üks oluline asi on kindlasti Kambjas sportimisvõimaluste paranemine (valmis staadion) ja koolimaja edasiehitamine.

Väga oluline on see, et 2003. aastal on üle mitme aja see aasta, et meie vallas sünnib lapsi rohkem ja iive on positiivne. Kui on lapsi, siis läheb elu edasi.

Vallavolikogu liige Andres Voore:

Kambja kooli jätkuv ehitustegevus. Tegevus Kambja vallas liigub positiivses suunas.

Vallavolikogu liige Helve Tenno:

Reoveepuhasti sai valmis. Kooli staadioni saab kasutada. Kirikus on nüüd orel.

Kino maale
EelmineVajatakse töölisi
JärgmineVastsündinud vallakodanikud