13.9 C
Kambja
Teisipäev, 03.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivRelvaluba tuleb pikendada vähemalt kuu aega enne tähtaja lõppemist

Relvaluba tuleb pikendada vähemalt kuu aega enne tähtaja lõppemist

Lõuna Politseiprefektuuri lubade talitus tuletab relvaomanikele meelde, et relva aegumise korral tuleb õigeaegselt esitada avaldus relvaloa vahetamiseks, sest hilinemise korral näeb seadus ette üsna karmid karistused.

Relvaseadus sätestab, et relvaloa aegumisel tuleb vähemalt üks kuu enne selle kehtivuse lõppu esitada avaldus relvaloa vahetamiseks (vanas mõistes pikendamine). Selleks on vaja arstitõendit, ühte passipilti relva kohta ja riigilõivu tasumist tõendavat maksekviitungit.

Relvaloa vahetamisega hilinenud loaomanikul tuleb anda tulirelv politseisse hoiule. Relvaseaduse § 89`1 sätestab hilinemise eest karistuseks kuni 18 000 krooni suuruse rahatrahvi või aresti. Politsei hoiab relva hoiul kolm kuud, selle aja jooksul tuleb kirjutada loovutamisevõõrandamise avaldus ning siis on politseil seaduse alusel õigus relv hävitada. Seetõttu tuleb olla hoolikas ja kontrollida relvaloa kehtivust hilisemate ebameeldivuste vältimiseks.

Relvaseaduse nõuete rikkumise eest karistatud isikul puudub õigus lähima viie aasta jooksul uut relvaluba taotleda. Uut luba ei väljastata ka inimesele, kellel on kehtiv väärteokaristus joobes juhtimise eest või kriminaalkaristus. Relvaluba saab taotleda ja relvaeksamit teha igas Lõuna politseiprefektuuri jaoskonnas ja osakonnas.

Lubadega seotud probleemide korral saab abi Lõuna politseiprefektuurist Tartus Vanemuise 64 telefonil 730 8838. Lisaks on vajalik informatsioon olemas ka Eesti politsei koduleheküljel www.pol.ee.

Tartus võtavad lubade talituse inspektorid Andres Ruben ja Erich Kuiv kodanikke vastu esmaspäeviti 13–17. Info telefonil 730 8838 või meiliaadressil andres.ruben@tartu.pol.ee .

Lõuna politseiprefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabel

Allen Leego

Loetumad