7.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivJulius Kuperjanovi kodumaja tuleb müüki oksjonil

Julius Kuperjanovi kodumaja tuleb müüki oksjonil

Vallavolikogu viimatine istung toimus 5. augustil 2004.

Detailplaneeringu kehtestamine

Istungit alustati Pangodi küla Orumäe ja Orunõlva kinnistute detailplaneeringu dokumentide läbivaatamisega. Volikogu otsus-tas nimetatud kinnistute detailplaneeringu kehtestada.

Maa sihtotstarbe määramine kinnistute jagamisel

Volikogu otsustas kinnitada Kambja alevikus Pargi 6/8 asuva Gabrieli kinnistu (kinnistusregistri nr 29877) pindalaga 4096 m2 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Gabrieli katastriüksus pindalaga 2037 m2 – elamumaa;
 • Mõisa katastriüksus pindalaga 2058 m2 – elamumaa.
 • Volikogu kinnitas Suure-Kambja külas asuva Sarapuu kinnistu (kinnistusregistri nr 28948) pindalaga 16,82 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Sarapuu: I katastriüksus pindalaga 6,56 ha Suure-Kambja külas – maatulundusmaa; II katastriüksus (28203:004:0084) pindalaga 2,97 ha Pulli külas – maatulundusmaa;
 • Suure-Välja katastriüksus pindalaga 7,29 ha – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Virulase külas asuva Liudsepa kinnistu (kinnistusregistri nr 6473) pindalaga 33,7 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Vapra katastriüksus pindalaga 15027 m2 – maatulundusmaa;
 • Sepametsa katastriüksus pindalaga 15148 m2 – maatulundusmaa;
 • Liudsepa katastriüksus pindalaga 26,44 ha – maatulundusmaa;
 • Sepapõllu katastriüksus pindalaga 4.45 ha – maatulundusmaa;
 • Virulase katastriüksus pindalaga 2186 m2 – transpordimaa;
 • Aarikese-Liudsepa katastriüksus pindalaga 2444 m2 – transpordimaa.

Volikogu kinnitas Tatra külas asuva Kannastiku kinnistu (kinnistusregistri nr 22237) pindalaga 6,2 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • *Kalde katastriüksus pindalaga 10558 m2 – elamumaa;
 • Kannastiku katastriüksus pindalaga 5,19 ha – maatulundusmaa.

Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa erastamisel

Volikogu võttis vastu otsuse kinnitada vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamisel moodustatud katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Madise külas asuv Tiksiääre katastriüksus (pindala 10,81 ha, erastaja Taivo Prants) – maatulundusmaa;
 • Rebase külas asuv Odimi katastriüksus (pindala 28 068 m2, erastaja Õie Köösel) – maatulundusmaa.

Vallavara võõrandamine

Vallavolikogu, juhindudes Kambja valla põhimäärusest ning Kambja valla vara valdamise, kasutamise ja kasutamise eeskirjast, otsustas müüa avalikul enampakkumisel Kambja vallale kuuluva Lalli külas asuva Lalli talu elumaja ½ mõttelist osa (ehitisregistri kood 104037718).

Enampakkumise läbiviimise korraldab vallavalitsus.

Enne vallavara võõrandamist puudutava otsuse langetamist kuulasid volinikud ära vallavanem Ivar Tedrema selgitused: “Vald sai Lalli talu ½ mõttelist osa Vambola kolhoosi likvideerimisel kui peremeheta vara. Teine pool majast kuulub eraisikule, kuid seal ei ela kedagi, harva käiakse – kõik laguneb. Vallal pole otstarbekas mõttelist osa enda käes pidada, sest ühise sissepääsu tõttu on võimatu oma osa kasutada. See pole ikka õige asi, kui vara on mitme peremehe käes. Praegu on tegemist vallasvaraga, kuid maja juurde on võimalik erastada kuni 2 hektarit maad.”

Volinikud pidasid Lalli talu elumaja müüki põhjendatuks, sest muidu laguneb ja mädaneb vana maja kätte ära. Vallavalitsuse liikmed leidsid, et enampakkumise sobiv alghind võiks olla ilmselt 75000 krooni.

Lalli talu ostis aastal 1904 Daniel Kuperjanov, kelle poega Juliust teatakse ajaloost kui Eesti Vabadussõja sangarit. Koolmeistriks õppinud ja enne esimest ilmasõda lühikest aega Kambjas koolmeistrina töötanud Julius Kuperjanovi sünnist möödub tänavu 11. oktoobril 110 aastat.

Toivo Ärtis

Loetumad