Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tööst aastal 2004

454

Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni eelmise aasta tegevust tutvustas volikogu 27. jaanuari istungil komisjoni esimees Helve Tenno: “Üldjuhul on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonil üks koosolek kuus, kuid erandjuhtudel ka sagedamini. Aastal 2004 toimus 13 koosolekut.

Jagasime abivahendeid (funktsionaalne voodi, ratastool jne), mis on saadud heategevuse korras.

Andsime nõu ja lahendasime mõne pereprobleemi.

Põhiliselt aga jagasime toetusi:

  • lastele prillide muretsemiseks – 7 peret (1/2 summast ja kuni 500 krooni);
  • vanuritele kütte varumiseks – 81 inimest (taotlusi oli rohkem);
  • tasuta koolitoitu sai umbes 1/3 vanema astme lastest;
  • koolimineku toetust sai 10 peret (1500 kr saime sihtasutuselt Dharma);
  • hobi toetust (huvikoolide osalustasu) – 12 peret;
  • lasteaiamaksu toetust – 10 peret;
  • noortelaagris käis 7 last;
  • tasuta koolisõidutõendid (Tarbuse liinidel) –10 last;
  • üliõpilastoetus – iga kuu 10-15 inimest;
  • eakatele sünnipäevatoetust – 51 inimest.

Lisaks eelpool mainitutele oli ka mõni ravitoetus, ravimite ostmiseks aga ainult väga erandjuhtudel.

Vähemkindlustatud peredele maksti ka lapse koolilõpetamise korral toetust lõpuriiete muretsemiseks kuni 500 krooni lapse kohta.

Erandjuhtudel ja väga harva oleme aidanud ka üürivõlgnikke.

Interneti paigaldamiseks ja breketite muretsemiseks me toetusi ei andnud, sest need pole nii elutähtsad vajadused.

Aastal 2004 maksti erinevaid toetusi 432 148 krooni.”

Kino maale
EelmineIga-aastane loomade uurimine ja vaktsineerimine
JärgmineNoori kutsutakse taas leerikursusele