Hansapäevadel kõlasid Kambja kihelkonna laulud

142

Õnnestunud etteaste: Linaseid rahvarõivaid kandvad Unipiha kooli lapsed esinesid hansapäevade raelaval koos Väikese-Helleroga..

  

Juuni lõpul ja juuli algul Tartus peetud suurejoonelistel rahvusvahelistel hansapäevadel esitas Unipiha kooli folkansambel eesti rahvalaulude ja -mängude hulgas ka Kodijärvest pärinevaid karjaselaule. „Oleme tahtnud ikka, et esinemistel kõlaksid ka meie kodukihelkonna laulud,” ütleb õpetaja Eha Jakobson.

Kahe päeva jooksul astuti lavalaudadel üles kolmel korral: kahel korral lastepargis ja ühel koos Helleroga Raekoja platsil.

Hansapäevadeks valmistumine algas juba märtsis. Tänu Tartu Kultuurkapitali rahalisele toetusele sai kogu koolipere endale linased rahvariided. Tuleval aastal tahab folkansambel kultuurkapitali abiga soetada endale ka pastlad.

„Lapsed ja nende vanemad olid väga tublid,” leiab muusikaõpetaja Elbe Prants pärast hansapäevade rongkäiku. „Vaatamata palavatele ilmadele pidasid kõik vapralt vastu.”

Tuleva aasta mais esitab Unipiha kooli folkansambel Kambja kihelkonna rahvalaule murdelaulupäevadel Harglas.

Suur aitäh kõikidele lastele ning emadele-isadele, kes laste õnnestunud esinemistele kaasa aitasid ja elasid!

Lembit Jakobson

Kino maale