Kambja koolist ministeeriumiametnikuks

589

„Ülistuslaul Kambja koolile ja sealsetele pedagoogidele! Tublit tööd teete.“

Ikka Kambja kooli vilistlane Maarja Anton!“ sain ühel juulipäeval e-kirja teel vastuse haridus- ja teadusministeeriumi üldosakonda riigivaratalitusse üsna hiljuti ametisse valitud spetsialistilt, kellelt olin pärinud tema kooliaja kohta. „Ei tea, kas selliseid nimekaimusid üldse on:)“

Tööalase karjääri algul ministeeriumiametnikuks tõusmine viitab nii Maarja Antoni läbilöögivõimele kui heale akadeemilisele ettevalmistusele. Tallinna Pedagoogikaülikoolis magistritasemel kasvatusteadusi õppinud Maarja Anton arvab, et jõudis ministeeriumisse tänu Kambja koolis omandatud haridusele, millest sai alguse tema pikk ja hetkel veel pooleliolev haridustee.

„Ülistuslaul Kambja koolile ja sealsetele pedagoogidele!“ tunnustab Maarja Anton. „Tublit tööd teete. Seda saavad õpilased aru alles siis, kui koolist 10 aastat möödas. Õpetajatöö võlu ja valu, mis parata.“

Maarja Antoni sõnutsi ei mõista ta senini neid lapsevanemaid, kes enda võsukesed linna (Tartusse) õppima saadavad.

„On julm väiksest last talvel varavara Tartusse kooli ajada, kui kool on 5 minuti läheduses.

Jutt, et maakoolide tase on niru, et maalapsed ei saa arvestatavasse keskkooli ega seejärel ülikooli, on suisa kuritegu. Eks igas klassis ole omad nõrgemad ja tugevamad, pidudel käijad ja popitajad, geeniused ja lurud… – nii linna- kui maakoolis.

Vaadates minu lendugi Kambjas (numbrit ei mäleta, 1994. a lõpetasime), siis oli see tugev lend. Kindlasti on neid teisigi olnud ja tuleb veel.“

Vanema õena märgib Maarja Anton, et Kambja koolis suudeti ka tema vennast Mardist enam-vähem inimene voolida:), rääkimata õde Minnist.

„Eks need, kes kiruvad, ole ikka ise selles süüdi, ja inimese loomuses on otsida põhjusi väljaspool iseennast. On selleks siis vabariigi valitsus, pedagoogid, poliitikud jne.“

Toivo Ärtis

Kambja koolist ministeeriumisse

Ministeeriumid on pakkunud Kambja koolis õppinud inimestele tööd ja eneseteostust nii Eesti Vabariigi algul kui ka praegu.

August Hanko oli aastatel 1919-1920 sõjaminister.

Karl Ipsberg täitis aastatel 1921-1923 Konstantin Pätsi ja Jakob Kuke valitsustes teedeministri kohustusi.

Siret Tappo (Kambja kooli vilistlane aastast 1997) töötab Põllumajandusministeeriumi põllumajanduskeskkonna ja -maa-stike büroo peaspetsialistina.

Karmen Kähr (õppis Kambja koolis aastatel 1991-1997) on ametis haridus- ja teadusministri abina.

Thor-Sten Vertmann (Kambja kooli inglise keele õpetaja aastatel 1997-1999) töötab haridus- ja teadusministeeriumis täiskasvanuhariduse juhataja kohusetäit-jana

Kino maale
EelmineKambja esmamainimisest on möödunud 675 aastat
JärgmineKambja sündmuste kajastusi ajalehes Postimees