Mälestame

466

  

Meie keskelt on lahkunud valla teenetemärgiga tunnustatud

Leili Kesas (20. XI 1921 – 5. II 2006),

kes oma ligi viiekümne viljaka koolmeistriaastaga kujundas tuntavalt Kambja koolielu XX sajandil.

Leili Kesas (Ehrlich=> Ehakuru) sündis 20. novembril 1921. aastal Tartus käsitööliste perekonnas. Hariduse omandas Tartu Õpetajate Seminari harjutuskoolis, pedagoogiumi progümnaasiumis ja Tartu Õpetajate Seminaris aastatel 1930-1943. Täiendavalt õppis Rakvere Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Pedagoogilise Kooli kaugõppe osakonnas aastatel 1949-1953. Võttis korduvalt osa täienduskursustest saksa ja inglise keele alal.

Tööle asus 1943.a. sügisel Kambja Mittetäielikus Keskkoolis algklasside õpetajana. Pärast sõda, kui oli puudus kutselistest õpetajatest ja õpetajatena asusid tööle mitmed keskkooli lõpetanud, hakkas õpetama eesti keelt ja võõrkeeli vanemates klassides. Aeg-ajalt tuli õpetada ka muid õppeaineid.

Õppetöö kõrval oli peaaegu kogu aeg õppenõukogu ja metoodilise ringi sekretäriks. Võttis osa kohaliku segakoori, naisansambli, näiteringi, käsitööringi ja rahvatantsuringi tööst, mille juhendajaks ta sõjajärgsel ajal oli.

Leili Kesas oli kooli internaadis kasvatajaks, arveametnikuks ja kooli raamatukoguhoidjaks. 1949, 1960 ja 1965. aastal oli valitud rajooni rahvakohtu kaasistujaks. Ajavahemikus 1951-1961 oli korduvalt Kambja küla TSN TK liikmeks.

1945.a. abiellus Elmar Kesasega. Peres üks tütar.

1990.a. sügisel läks vanaduspensionile. Pärast seda oli mõnel aastal kooli inglise keele asendusõpetajaks. Kambjas elas kuni 1996.a. sügiseni.

Õpetaja Kesas elas ja oli kauem, kui kestis teda tuntuks teinud sajand. Oma kümnete ja sadade õpilaste mälestustesse ja aadetesse jääb õpetaja Kesas aga alatiseks elama ja olema.

Kino maale
EelmineUued sotsiaaltoetused, suuremad toetussummad
JärgmineValla teenetemärgi pälvib Martin Polikarpus