-5.2 C
Kambja
Pühapäev, 27.11.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane.

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivHeakskiit Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojektile

Heakskiit Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojektile

23. detsembril 2005. a allkirjastati Euroopa Komisjoni poolt Emajõe ja Võhandu veemajandusprojekti rahastamisotsus, millega sai Euroopa Liidu heakskiidu 840,1 miljonit maksev projekt.

Otseselt ametlik rahastamisotsus muudatusi AS Emajõe Veevärgi tegemistesse ei too, kuna veevärk alustas ehitusprotsessi ettevalmistustega nagu varade ülevõtmine, projekteerimine juba enne rahastamisotsust. Kõik tegevused olid siiani seotud teatud riskiga.

Nüüdsest on saabunud rahastamisotsusega kindlustatud aktsiaseltsi planeeritud tegevuskava elluviimine, mille kohaselt peavad projektijärgsed tööd lõpule jõudma 31. detsembril 2009. Selleks ajaks on täidetud veemajandusprojekti peamised eesmärgid, milleks on:

1.parandada ja garanteerida elanikele EÜ direktiivide kvaliteedinõuetele vastava joogiveega varustamine omavalitsuste projektipiirkonnas asuvates asulates;

2.kontrollida ja minimeerida reoveest tulenevat saasteainete koormust loodusele nii projektipiirkonnas kui ka sealt lähtuvalt.

„Kohalik elanik ei näe veel tegevust lähima aasta jooksul, sest ettevalmistusprotsess käib ja kuna tegemist on 22 omavalitsuse 49 asulaga, siis lihtsalt protsess on natuke aeglasem. Aga sellevõrra tuleb odavam tulevikus teenuse osutamise hind tervikuna, sest odavam on hallata mitmeid samal põhimõttel töötavaid süsteeme, rajatisi kui mõnda üksikut või siis mitmeid erinevaid,” kommenteeris projekti seisu AS Emajõe Veevärgi juhataja Andres Aruhein.

Praegusel hetkel on veevärgi põhitegevuseks projekteerimise esimene faas, mille käigus suheldakse omavalitsuste esindajatega, et tekkinud ideed kooskõlastada konkreetseks projektiplaaniks. Pärast seda, kui on selge, kuhu rajatised tulevad, algavad tööjooniste tegemised ja läbirääkimised maaomanikega.

„Projekti piirimaadele jäävatel elanikel on just praegusel perioodil mõttekas valla esindajate käest üle küsida, kas projekt hakkab ka nende elamist puudutama või mitte, sest kuna kindlad piirid on paika panemata, siis on veel võimalik piisava põhjenduse korral korrektsioone teha,” nentis Aruhein. „Samas kindlasti pole praegu andmeid tulevase vee- ja kanalisatsiooni lõpliku hinna suhtes. Sest seni kuni ei ole teada uute rajatavate või uuendatavate süsteemide ulatust ning kõiki tehnilisi lahendusi, ei saa ka rääkida konkreetsetest hinnanumbritest.”

Emajõe-Võhandu projekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on 85% projekti kogumaksumusest ehk AS Emajõe Veevärgi puhul 28 066 150 eurot, mis teeb 439,1 miljonit krooni. Projekti kogumaksumus koos riigipoolse 5% ja omavalitsuste 10% toetusega on seega 33 019 000 eurot e 516, 6 miljonit krooni.

Loetumad