13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivArengukava tegevuskava muutmise eelnõu avalik väljapanek

Arengukava tegevuskava muutmise eelnõu avalik väljapanek

Kambja Vallavolikogu teatab, et Kambja valla arengukava aastateks 2004 � 2008 muutmise eelnõu avalik väljapanek on ajavahemikul 01. XI kuni 22. XI 2006. Kambja vallamajas ja Kambja valla koduleheküljel www.kambja.ee. Täiendus- ja parandusettepanekuid eelnõule saab esitada sama aja jooksul kirjalikult Kambja Vallavalitsusele aadressil Kesk 2 Kambja 62001 Tartumaa.

Muudatuse eelnõu:

Kambja valla arengukava aastateks 2004 – 2008

osa 5 “Tegevuskava 2004 – 2008” muudatused ja täiendused

1. Tegevuse “Teede ja tänavate renoveerimine ja ehitamine” 2007.a maksumus “821 000” muuta maksumuseks “1500 000”

2. Tegevuse “Biotiikide renoveerimine” Kammeri biotiik täitmise tähtajaks märkida “2005 � 2008”.

3. Tegevuse �Hoonete remont� Kambja lasteaia remondi tegevusteks märkida: “tulekahjusignalisatsiooni ja turvavalguse süsteemi väljaehitus, elektrisüsteemi ja fassaadi renoveerimine; 2007-2008; 1000 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid”

4. Tegevuse “Hoonete remont” Kuuste kool tegevusteks märkida: “lasteaiarühma ruumide väljaehitus, treppide remont, hüdroisloatsioonitööd, elektrisüsteemi renoveerimine, keldri renoveerimine, turvavalgusessüsteemi ehitus; 2007 – 2008; 1200 000; vallavalitsus; Vallaeelarve, fondid”

5. Tegevusele “Hoonete remont” Aarike HK peahoone renoveerimine lisada “2007 � 2008, 2000 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid”

6. Tegevuse “Üldplaneering” asendada aasta “2006” aastaga “2007”.

7. Tegevuse “Kambja järve saneerimine” maksumus “3500 000” muuta maksumuseks “6500 000”.

8. Tegevuse “Küti järve äärde supluskoha ja tuletõrje veevõtukoha rajamine” Tähtaeg “2006” muuta tähtajaks “2006 � 2007”.

7. Lisada tegevus “Kuuste kooli parki laste mänguväljaku rajamine; 2007; 350 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid”.

8. Lisada tegevus “Kambja sotsiaalkeskuse projekteerimine ja ehitamine; 2007 � 2008; 6500 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid”

Loetumad