9.9 C
Kambja
Teisipäev, 26.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKulu põletamine on keelatud

Kulu põletamine on keelatud

  

Lõuna-Eesti Päästekeskusele teeb muret igakevadine kulu- ja prahipõletamine. Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt väljunud põlengutele, mis on alguse saanud tuleohutusnõuete mittetäimisest kulu ja prahi põletamisel.

Kulu põletamine on igal juhul ohtlik ning võib kaasa tuua suuri kahjusid. Kulu ja prahi põletamisel tuleohutusnõuete mittetäitmise tagajärjel on maha põlenud elumaju. Oskamatus ette näha tuletegemise võimalikke tagajärgi on põhjustanud inimeste hukkumist ning toonud kaasa korvamatut kahju looduskeskkonnale. 2006. aastal registreeris Päästeamet Eestis ligi 5000 kulupõlengut, hukkus 4 inimest.

Kulupõletamine on keelatud alates lumesulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni ehk ajal, mil looduses on tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI).

Näiteid möödunudkevadistest kulupõlengutest, mil kulu põletamisest said tuleroaks elu- ja kõrvalhooned või süttis metsaalune, saab kahjuks tuua kõigist Lõuna-Eesti maakondadest. Eriti traagiliseks kujunes möödunud aastal kulu põletamine Tartumaal, kus 200 m² suurusel maa-alal väljus kulupõletamine kontrolli alt, mille tagajärjel sai kulu süüdanud ja põlengule ohtlikult lähedal asunud vanem naisterahvas põletushaavu ning suri 24 tundi hiljem haiglas saadud vigastustesse.

Kulupõlengute kõrgajal tekkis paraku ka olukordi, kus rohkete väljakutsete tõttu olid kõik päästeressursid sündmuskohtadel ning väljakutsed tuli võtta järjekorda. Siiski õnnestus päästetöötajatel valdavalt kulupõleng kiirelt kustutada ning suurem õnnetus ära hoida.

Iga inimene peab teadvustama, et lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte mõjul kiiresti ning on väga kergesti süttiv. Süttides levib kulutuli soodsa tuule korral väga kiiresti ning vahel mitmes suunas, mis on peamiseks põhjuseks, et sageli väljub kulupõletamine kontrolli alt. Siiski saab kõige paremini tuleohtu vältida õigel ajal heina niites ning kuiva kuluheina kokku riisudes. Sama käib ka põhu ja muu prahi põletamise kohta.

Tule tegemisel tuleb eelkõige kinni pidada omavalitsuse territooriumil kehtivatest heakorraeeskirjadest. Kulu ja prahi põletamine võõral maal on igal juhul keelatud. Maaomanik peab mõistma, et kulu või prahti süüdates langeb kogu vastutus tuletegijale ning ka kõiki tuleohutusnõudeid järgides võib kulupõletamine ohtu seada meie endi ja kaaskodanike hooned, samuti metsad. Seega soovitame jälgida ka naabreid, kas nemad kulu põletamise keelust kinni peavad.

Tahame siinkohal inimestele meelde tuletada lõkke tegemise ohutusnõuded:

  • Lõkete tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad hooneteni ja metsani; lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel.

  • Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta järelevalveta ning käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (nt: ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Samuti tuleb peale põletamist lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

  • Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m/s) ja suunda ning lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi), samuti peab arvestama lõkkest lenduda võivate sädemetega.

  • Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Enne rohket suitsu tekitava risu, põhu jm põletamist peab veenduma, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

Päästeteenistuse hinnangul oleks parim lahendus, kui maaomanik suudaks oma maad niimoodi hooldada ja harida, et ohtlik kulupõletamine ei oleks üks tema kevadtöödest.

Kulupõletamise keelust kinnipidamise jälgimiseks tuleohtlikul ajal teostavad Lõuna-Eesti Päästekeskuse tööpiirkonna operatiivkorrapidajad Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal seiresõite. Keelust üleastujaid võib oodata rahatrahv. Lisaks piirkondlikele seiresõitudele korraldatakse vajadusel ka üleriigilisi kontrollreide pääste- ning keskkonnaasutuste ja politsei koostöös; kontrollreididel kasutatakse ka õhuseiret.

Vajadusel juhendatakse inimesi, kes lõket teevad, tuleohutuse üldnõuete täitmisel – kas on olemas esmased tulekustutusvahendid (labidas, reha, veeämber jne).

Lõuna-Eesti Päästekeskus paneb kõigile südamele, et kulu põletamine on äärmiselt riskantne tegevus, mille tagajärjel on inimesed kaotanud elu ja ilma jäänud kodust.

Lõuna-Eesti Päästekeskus

Loetumad