Varastati roller

210

Ööl vastu pühapäeva on Kambja alevikus Männi tänavalt maja eest varastatud roller
Yamaha-Axis väärtusega 5500 krooni.

Kino maale