Toimetuleku aluseks on emotsionaalne tasakaal

221

Kooselu lõppemine tähendab nii mehele, naisele kui ka nende lastele vajadust hakkama saada uue elukorraldusega.

Lahutus on inimese elus suurem muutus, kui lihtsalt elama asumine kahte erinevasse elukohta.

Lahkumineku järgselt on igapäevaeluga toime tulemise aluseks emotsionaalse tasakaalu saavutamine.

Lisaks tuleb lahendada mitmeid küsimusi majandusliku toimetuleku osas, muutuvad suhted sõprade ja sugulastega, lahendamist võivad vajada erinevad juriidilised küsimused.

Kui peres on lapsed, võivad nad lahutuse käigus kaotada läheduse mõlema vanemaga, sest olles seotud omaenda emotsionaalsete probleemidega, ei oska kumbki vanem last tema kaotusvalus toetada. Võib juhtuda, et vanemad kasutavad last relvana omavahelises võitluses.

Kõikide nende probleemidega on raske toime tulla. Lahutavaid abielus või vabaabielus olnud paare ja nende lapsi nõustatakse MTÜ Õnnelapsed perenõustajate poolt.

MTÜ-s Õnnelapsed tegutsevad nõustajad, kes on lisaks sotsiaaltöö- ja pedagoogikaalasele haridusele ennast täiendanud pereteraapia, lahutusteraapia ja lepituse alal.

Lahku läinud või lahutust planeerivatele inimestele pakutakse mitmeid erinevaid võimalusi abi saamiseks, näiteks individuaalset nõustamist, vanemate vahendamist omavahelise kokkuleppe saavutamiseks laste kasvatamise osas, laste nõustamist jne. Sobiva abistamisviisi valimine toimub koostöös perega ja sõltub konkreetse pere vajadustest, soovidest ning võimalustest. Pakutavad teenused on tasulised, lähtuvalt teenustest on hindade osas võimalikud erinevad kokkulepped.

Pakutavad teenused:

  • vanemate informeerimine lahutusega kaasnevates küsimustes;

  • vanemate nõustamine lastesse puutuvates küsimustes lahutuse korral;

  • lahus elava vanema ja lapse kohtumise korraldamine ja vaatlemine;

  • nõustamine elatise küsimustes;

  • perelepitus – perekonnavaidluste vahendamine;

  • Fisher`i lahutusseminar;

  • grupitöö lastega, kelle vanemad lahutavad;

  • võõrasvanemate nõustamine.

MTÜ Õnnelapsed kontaktandmed:

e-post: onnelapsed@gmail.com; telefon 509 0680 (Aila Rajasalu), 5811 7611 (Merle Liivak).

 

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Kino maale
EelmineInimeste aitamine on olnud Milvi Lääne elu sisuks
JärgmineKambja noorte judoedu