Värske koolilõputunnistusega saab vallalt toetust

183
Pilt:

Oma raha: Kambja valla elanikud Merily Meedla ja Kristjen Käärik võisid pärast lõpuaktust suunduda vallavalitsusse kooli lõpetamise toetust taotlema, kuid nende selja taga sammuvail Valgjärve valla hingedel Triinu Raudkepil ja Margus Kittusel seda võimalust ei olnud – naabritel puudub analoogne toetus. Foto: Heigo Mägi

„Kambja Vallavolikogu 7. detsembri 2002 määruse nr 4 (muudetud 15. detsembri 2005 määrusega nr 5) „Sotsiaaltoetuste maksmise kord“ p 1.12 järgi makstakse Kambja vallas alates 2006. aastast ühe sotsiaaltoetusena kooli lõpetamise toetust.

 

Selle määruse p 104 kohaselt on õigus kooli lõpetamise toetust saada kõikidel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud õpilastel, kelle elukohana on vähemalt viimasel õppeaastal olnud registreeritud Kambja vald. Kooli lõpetamise toetuse saamiseks tuleb kooli lõpetanul vallavalitsusele esitada avaldus ja kooli lõpetamist tõendav dokument. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul kooli lõpetamisest

Eelpooltoodut arvesse võttes palume kõikidel põhikoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide lõpetanutel arvestada sellega, et kooli lõpetamise toetuse maksmise aeg lõpeb septembrikuuga ning teavitada endast võimalikult kiiresti.“

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Kino maale