0.9 C
Kambja
Neljapäev, 22.02.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu aprilliistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu aprilliistungi otsustest

Pilt:

Kambja vallavolikogu istung toimus 24. aprillil 2008. Päevakorras oli:

 • Raamatukogu kasutamise eeskiri
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 • Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 tegevuskava täiendamine 2008. aasta ülesannete osas
 • Kuuste kooli arengukava täiendamine

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vallavolikogu kehtestas määrustega nii Kuuste kui Kambja raamatukogu kasutamise eeskirja, mis reguleerib teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel:

 • Rebase külas asuva puurkaev-pumbamaja alune ja seda teenindav maa, pindalaga 0,12 ha sihtotstarbega tootmismaa;

 • Oomiste külas asuva endise Lepiku talu hoonete alune ja seda teenindav maa pindalaga 2,2 ha sihtotstarbega elamumaa;

 • Kambja alevikus Männi 4 asuva sauna alune ja seda teenindav maa pindalaga 0,07 ha sihtotstarbega ärimaa;

 • Kambja alevikus Männi 2 asuva katlamaja alune ja seda teenindav maa pindalaga 0,8 ha sihtotstarbega tootmismaa;

 • Kambja alevikus asuva surnuaia alune ja seda teenindav maa pindalaga 8,5 ha sihtotstarbega üldmaa;

 • Kambja alevikus Pargi 1 asuva ehitise (kelder) alune ja seda teenindav maa pindalaga 0,23 ha sihtotstarbega elamumaa.

Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 tegevuskava täiendamine 2008. aasta ülesannete osas

Vallavolikogu kehtestas määruse nr 68, milles Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 tegevuskava täiendatakse 2008. ja 2009. aasta tegevuste osas.

Kommunaalmajandus

 • Tänavavalgustusvõrgu ehitamine ja rekonstrueerimine.

 • Teede ja tänavate ning teerajatiste inventariseerimine, munitsipaliseerimine ja kinnistusse kandmine (siin ja edaspidi planeeritud kulu 2008. a 60000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Teede ja tänavate remont ja ehitamine (kulu 2008. a 3,756 miljonit kr; allikaks vallaeelarve, riigieelarve).

 • Vallasisese ühistranspordi arendamine(kulu 2008. a 1 miljon kr; allikaks vallaeelarve).

 • Munitsipaalelamufondi arendamine (kulu 2008. a 10000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Kambja kalmistu hoonete ja rajatiste korrastamine (kulu 2008. a 40000 kr; allikaks vallaeelarve).

Infotehnoloogia

 • Kodulehekülje arendamine (kulu 2008. a 57000 kr).

 • Avalike teenuste kättesaadavuse parandamine: informatsiooni koondamine ja avalikustamine (kulu 2008. a 40000 kr).

Keskkond

 • Kambja järve saneerimine ja puhastamine (kulu 2008. a 5 miljonit kr; allikaks vallaeelarve, fondid):

 • Kõrghaljastuse projekteerimine ja rajamine.

 • Korraldatud jäätmeveo korraldamine, jäätmekogumispunktide rajamine (kulu 2008. a 350000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Parkmetsade seisundi parandamine (kulu 2008. a 146000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Veekogude seisundi parandamine (kulu 2008. a 25000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Kambja masuudihoidla likvideerimine (kulu 2008. a 215000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

Ettevõtlus ja turism

 • Kultuuriobjektide, vaatamisväärsuste ja sotsiaalobjektide viidastamine (kulu 2008. a 60000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Teenindustpakkuva ettevõtluse arendamine (kulu 2008. a 30000 kr; allikaks fondid, erasektor).

 • Kambja kiriku aia taastamine ja ümbruse korrastamine (kulu 2008. a 1,5 miljonit kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Kombijõujaama rajamine.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 • Sauna remont.

 • Aarike hooldekeskuse hoonete remont (kulu 2008. a 894000 kr; allikaks riigieelarve, fondid, SA Aarike Hooldekeskus).

 • Kambja tervisekeskuse projekteerimine ja ehitamine (kulu 2008. a 16 miljonit kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

Haridus

 • Kambja lasteaia juurdeehitus.

 • Kambja lasteaia remont (kulu 2008. a 500000 kr, allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Kuuste kooli remont.

 • Koolide õppevahendite kaasajastamine (kulu 2008. a 250000 kr; allikaks vallaeelarve, riigieelarve).

 • Kuuste kooli lasteaiaosa juurdeehitus (kulu 2008. a 670000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

Kultuur, sport ja vaba aeg

 • Kohaliku omaalgatuse ja mittetulundussektori toetamine (kulu 2008. a 260000 kr; allikaks vallaeelarve).

 • Matka-, spordi- ja suusaradade korrastamine ja rajamine (kulu 2008. a 28000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Mängu- ja spordiväljakute korrastamine ja väljaehitamine (kulu 2008. a 100000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Spordihoone remont (kulu 2008. a 750000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Kambja ja Vana-Kuuste skatepargi rajamine (kulu 2008. a 350000 kr; allikaks vallaeelarve, fondid).

 • Külakeskuste väljaehitamine (kulu 2008. a 500000 kr, allikaks vallaeelarve, fondid).

Turvalisus

 • Päästeteenistuse depoo rajamine.

Kuuste kooli arengukava täiendamine

Vallavolikogu otsustas täiendada Kuuste kooli arengukava 2007-2010 (kinnitatud Kambja vallavolikogu 29. märtsi 2007 otsusega nr 101) osa IV “Tegevuskava kolmeks aastaks”.

Tegevuskavasse lisati Kuuste koolile lasteaiaosa juurdeehitus, mille tulemusena saab kool nõuetele vastavad ruumid kahele lasteaiarühmale.

Kuuste kooli juurdeehituse omaosaluse garanteerimine

Vallavolikogu otsustas, et Kambja vald garanteerib haridus- ja teadusministeeriumile esitatava lasteasutusse kohtade loomise ja renoveerimise projekti taotluse “Kuuste kooli lasteaiaosa juurdeehitus” omaosaluse 50% tööde mahust summas 5,785 miljonit krooni.

Toivo Ärtis

Loetumad