Saada foto

  **Materjalide üles laadimisel käesolevale veebilehele nõustud alltoodud tingimustega:
  1. Veebilehele võid üles laadida foto, mille autor oled Sina ise.
  2. Materjali üles laadimisega veebilehele annad Sa Kambja vallavalitsusele tasuta loa materjali kasutamiseks igal viisil (sh reprodutseerimiseks ja internetis kättesaadavaks tegemiseks) tähtajatult territoriaalse piiranguta.
  3. Kambja vallavalitsusel on õigus kasutada fotosid tasuta mh oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, vallalehes ja selle võrguväljaandes, sotsiaalmeedia kanalites, Kambja valla korraldatavatel harivatel üritustel ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime pildi juures või autorite loetelus. Kambja vallavalitsusel on õigus materjali kasutada tervikuna või katkenditena, seda töödelda ning tõlkida, samuti anda materjali kasutada kolmandatele isikutele (all-litsentsida).
  4. Materjali üles laadimine veebilehele ei võta Sinult õigust materjali ise kasutada või anda seda kolmandatele isikutele kasutada (all-litsentsida).
  5. Juhul, kui Sinu poolt üles laaditav materjal sisaldab autoriõigusega kaitstavaid teoseid või teoste esitusi, siis tagad Sina, et nende õiguste omajad on andnud loa enda õiguste kasutamiseks punktides 2 ja 3 kirjeldatud ulatuses. Vallavalitsus võib vallalehes ja selle võrguväljaandes autori nõusolekuta kasutada päevasündmuste kajastamisel sündmuste käigus nähtud või kuuldud teost motiveeritud mahus, vormis ja ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadusele.
  6. Sinu poolt üles laaditav materjal peab vastama headele tavadele ja kommetele ega tohi riivata kellegi head nime ega teotada au ja väärikust.
  7. Materjali üles laadijana kannad Sina täielikku varalist vastutust kõikvõimalike nõuete eest, mis võivad tekkida eeltoodud kinnituste rikkumisest.
  8. Juhul, kui Sul tekkib küsimusi käesolevate tingimustega seoses või soovid materjali jagada käesolevates kasutustingimustes sätestatust teistsugustel tingimustel, siis pöördu palun aadressile heigo.magi@kambja.ee.

  Nende tingimustega mittenõustumisel ei ole lubatud veebilehele materjali üles laadida.

  Kui faili üleslaadimine ebaõnnestus või suurus ületab 25MB, siis kasutage üleslaadimiseks järgnevat:

  Minge WeTransfer keskkonda aadressil https://wetransfer.com ning sihtaadressiks (Email to) määrake fotonope@kambja.info . Lahtrisse “Message” kandke kõik mida siin ülalolevas vormis (ja kampaania korral ka kampaania tingimustes) küsitud on.