-14.2 C
Kambja
Reede, 08.12.2023
Sildid Jäätmed

Silt: jäätmed

Kuhu jäätmed viia?

Korraldatud jäätmeveo raames kogutavad jäätmed tuleb üle anda jäätmevedajale. Teisi jäätmeid saavad Kambja valla elanikud viia Tartu linnas Selli 19 ja Jaama 72c asuvatesse...

Köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogujad peavad teavitama kohtkompostimisest

Vallaelanikel on olnud aeg otsustada: kas annad köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle või hakkad kompostima. Kambja vallas kehtib jäätmehoolduseeskirjast tulenev nõue, et kõik jäätmevaldajad peavad...

Liigiti kogumine on lihtne – anna jäätmetele uus elu!

Jäätmed pole prügi, vaid ressurss, millest saab valmistada uusi või samaväärseid asju. Kuid see on võimalik vaid siis, kui jäätmed on liigi kaupa eraldatud....

Tegime üheskoos maailma puhtamaks

Järjekordset maailmakoristuspäeva tähistasime oma koolis traditsioonilise koristusnädalaga, kus iga klass ja lasteaiarühm sai omale sobival ajal ettenähtud territooriumi üle kontrollida ning seal leiduva prügi...

Prügi lõkkes põletamine võib tuua trahvi

Hooajaliste koristustööde raames näeb nii mõnegi aia nurgas või põllu ääres kahtlaselt mustalt tossavaid lõkkeid, mis võivad viidata sellele, et seal põletatakse vana mööblit,...

Kes ei komposti, peab biojäätmed jäätmevedajale üle andma

Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine kohustuslik kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid. Samuti...

Avalikku ruumi tuleb suhtuda heaperemehelikult

Tulenevalt kevadistest koristustöödest on oluline pidada kinni kehtestatud jäätmekorrast ning suhtuda heaperemehelikult avalikku ruumi. Kambja valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmeid Tartu linnas Selli...

Korraldatud jäätmeveost

1. veebruaril alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Hõlmatud on köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia-...

Korraldatud jäätmeveo teenustest uuel aastal

Uuel aastal, täpsemalt 1. veebruaril 2023 algab Kambja vallas uus korraldatud jäätmeveo periood. Järgneva kuni viie aasta jooksul osutab jäätmete veoteenust sama ettevõte, kes...

Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal ootab osalejaid

19.–27. novembrini toimub Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal alapealkirjaga „Jäätmed on moest väljas“, kus koolid, lasteaiad, kollektiivid, sõpruskonnad jt huvilised näitavad oma tegevusi, millega nad...