-6.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.11.2023
Sildid Jäätmekäitlus

Silt: jäätmekäitlus

Köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogujad peavad teavitama kohtkompostimisest

Vallaelanikel on olnud aeg otsustada: kas annad köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle või hakkad kompostima. Kambja vallas kehtib jäätmehoolduseeskirjast tulenev nõue, et kõik jäätmevaldajad peavad...

Liigiti kogumine on lihtne – anna jäätmetele uus elu!

Jäätmed pole prügi, vaid ressurss, millest saab valmistada uusi või samaväärseid asju. Kuid see on võimalik vaid siis, kui jäätmed on liigi kaupa eraldatud....

Kes ei komposti, peab biojäätmed jäätmevedajale üle andma

Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine kohustuslik kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid. Samuti...

Korraldatud jäätmeveost

1. veebruaril alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Hõlmatud on köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia-...

Tartu jäätmejaamades tuleb esitada ID-kaart

Tartu linna ja jäätmekäitluse koostööpartnerite - Nõo, Tartu, Luunja, Kastre ja Kambja valla elanikud saavad endiselt Tartu linna jäätmejaamades (Jaama 72c ja Selli 19)...

Korraldatud jäätmeveo teenustest uuel aastal

Uuel aastal, täpsemalt 1. veebruaril 2023 algab Kambja vallas uus korraldatud jäätmeveo periood. Järgneva kuni viie aasta jooksul osutab jäätmete veoteenust sama ettevõte, kes...

Ülevaatlikult uuest jäätmehoolduseekirjast

Kambja Vallavolikogu võttis juulikuus vastu valla uue jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuetest kui valla eesmärkidest edendada jäätmete liigiti kogumist. Riigihange uue...

Vallaelanikel on võimalik soetada soodushinnaga kiirkompostreid ja biojäätmete kogumise konteinereid

2023. aastast on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: toidujäätmed, segapakend, klaaspakend, paber- ja kartong, suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ja segaolmejäätmed. Eramajadel on kohustuslik anda...

Algas kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite taotluste vastuvõtt

Taotlusi kodukompostri ja biojäätmete konteineri soetamiseks võetakse vastu infosüsteemis EVALD. Jagamise eesmärk on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ja propageerida nende jäätmete kohapealset kompostimist...

Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine

OÜ Fekto Tellimine: tel +372 558 8811 e-post info@fekto.ee  www.fekto.ee