3.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023
Sildid Külitse alevik

Silt: Külitse alevik

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku tulemuste aruteludest

Kambja valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) avaliku väljapaneku tulemuste üldsusele suunatud arutelud toimusid 13.–15. detsember 2022 Kambja alevikus, Uhti külas ja...

Kambja Vallavalitsus ei nõustu kõikide ristmike ja mahasõitude sulgemisega 2+2 Jõhvi–Tartu–Valga...

Seoses Transpordiameti projekteerimistingimuste menetluse algatamisega riigitee Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152 asuva Tartu–Nõo lõigu ümberehitamise projekti koostamiseks, ei nõustu Kambja Vallavalitsus kõikide ristmike ja mahasõitude sulgemisega...

Eesti Lennuakadeemias tutvustatakse uut rajatavat kergliiklusteed

Neljapäeval, 26. jaanuaril 2023 kell 18 tutvustatakse Eesti Lennuakadeemia saalis rajatava kergliiklustee eskiislahendust. Peale kavandi esitlemist toimub avalik arutelu. Kergliiklustee rajatakse Tartu lennuvälja teelõiku, kus...

Jõhvi–Tartu–Valga maantee Tartu–Nõo lõigu ümberehitamisest

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste menetluse riigitee nr 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152 asuva Tartu–Nõo lõigu ümberehitamise projekti koostamiseks. Tee-ehituse eelprojekti valmimine on teehoiukava kohaselt kavandatud 2024....

Ülenurmel avati Tartu rattaringluse parkla

Täna, 28. oktoobril avati Ülenurmel, Coopi kõrval Tartu rattaringluse parkla. Sellega on hetkel valmis kõik rattaringluse parklad Kambja vallas. Varasemalt avati laenutuspunktid Külitsel ja Tõrvandis,...

Tõrvandis on avatud Tartu rattaringluse parkla

Tõrvandis, Coopi kõrval on avatud Tartu rattaringluse parkla, kus kasutada saab nii elektri- kui ka tavarattaid. Tartu rattaringlus on avalik iseteenindusega rataste kasutamise süsteem lühikesteks...

Tartu rattaringlus laienes Kambja valda Külitsele

Täna, 3. oktoobril avasid Kambja vallavanem Illari Lään ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm Külitsel Tartu rattaringluse laenutuspunkti. Lähiajal lisanduvad rattaringluse parklad ka Ülenurmele ja...

Külitse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projektist

Hea Külitse piirkonna elanik! Aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise töövõtuleping allkirjastati 12. aprillil 2022, maksumusega 229 830 eurot. Projekt valmib lepingu järgi 2022. aasta...

Killukesi Külitse minevikust

Augustis tähistati Kiigemäel olulist daatumit Külitse ajaloos: möödus 440 aastat aleviku, toonase küla esmamainimisest kirjalikus allikas. Kõigepealt nimetati seda 1582. aastal Poola esimeses vallutusjärgses...

Ülenurme-Külitse kergliiklustee kavandamine on jõudnud järgmisesse arengujärku

Kinnitatud tulemuste põhjal asub Ülenurme-Külitse kergliiklusteed projekteerima OÜ Esprii, mille käigus võetakse ühendust teed läbivate kruntide omanikega. Tartu lennuvälja teelõiku, kus hetkel puudub kergliiklustee, projekteeritakse...