Eakad sünnipäevalapsed Kambja vallas

190

Suvised tervitused ja õnnesoovid sünnipäevalastele

Kambja vallavolikogult ja vallavalitsuselt.

 

13.08 August Ehrlich Pulli 90.

26.08 Elvi Kattai Kodijärve 88.

15.08 Adele Lustberg Rebase 87.

18.08 Virve Laurits Raanitsa 85.

18.08 Hilda Mugu Visnapuu 85.

20.08 Endla Kaldvee Kambja 85.

04.08 Aksel Ipsberg Talvikese 82.

24.08 Elfriede Olep Talvikese 82.

17.08 Richard Kangur Pühi 81.

30.08 Helju Suits Paali 75.

02.08 Tiina Nõmmik Vana-Kuuste 70.

18.08 Silvi Paide Paali 70.

22.08 Ljusja Luik Kambja 70.

28.08 Alvina Viin Virulase 70.

Kino maale